วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782301 ถึง 782400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 782301 ถึง 782400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782301 ถึง 782400 (Seven hundred eighty two thousand three hundred and one to Seven hundred eighty two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
782301 Seven hundred eighty two thousand three hundred and oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
782302 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
782303 Seven hundred eighty two thousand three hundred and threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
782304 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
782305 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
782306 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
782307 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
782308 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
782309 Seven hundred eighty two thousand three hundred and nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
782310 Seven hundred eighty two thousand three hundred and tenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
782311 Seven hundred eighty two thousand three hundred and elevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
782312 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twelveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
782313 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
782314 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fourteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
782315 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
782316 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
782317 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventeenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
782318 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
782319 Seven hundred eighty two thousand three hundred and nineteenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
782320 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twentyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
782321 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
782322 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
782323 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
782324 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
782325 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
782326 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
782327 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
782328 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
782329 Seven hundred eighty two thousand three hundred and twenty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
782330 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
782331 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
782332 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
782333 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
782334 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
782335 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
782336 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
782337 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
782338 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
782339 Seven hundred eighty two thousand three hundred and thirty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
782340 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fortyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
782341 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
782342 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
782343 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
782344 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
782345 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
782346 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
782347 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
782348 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
782349 Seven hundred eighty two thousand three hundred and forty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
782350 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fiftyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
782351 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
782352 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
782353 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
782354 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
782355 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
782356 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
782357 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
782358 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
782359 Seven hundred eighty two thousand three hundred and fifty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
782360 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixtyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
782361 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
782362 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
782363 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
782364 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
782365 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
782366 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
782367 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
782368 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
782369 Seven hundred eighty two thousand three hundred and sixty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
782370 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
782371 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
782372 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
782373 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
782374 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
782375 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
782376 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
782377 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
782378 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
782379 Seven hundred eighty two thousand three hundred and seventy nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
782380 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eightyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
782381 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
782382 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
782383 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
782384 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
782385 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
782386 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
782387 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
782388 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
782389 Seven hundred eighty two thousand three hundred and eighty nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
782390 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninetyเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
782391 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety oneเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
782392 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety twoเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
782393 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety threeเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
782394 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety fourเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
782395 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety fiveเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
782396 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety sixเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
782397 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety sevenเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
782398 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety eightเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
782399 Seven hundred eighty two thousand three hundred and ninety nineเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
782400 Seven hundred eighty two thousand four hundredเซฟเวิน ฮันเดรด เอทที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เจ็ด​แสน​แปด​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 782301 ถึง 782400 (Seven hundred eighty two thousand three hundred and one to Seven hundred eighty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 782401-782500, 782501-782600, 782601-782700, 782701-782800, 782801-782900, 782901-783000, 783001-783100, 783101-783200, 783201-783300, 783301-783400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 782201-782300, 782101-782200, 782001-782100, 781901-782000, 781801-781900, 781701-781800, 781601-781700, 781501-781600, 781401-781500, 781301-781400