หลักการของ Tense นี้ คือเป็นการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและก็จบลงไปแล้วเรียบร้อยโดยมีหลักการใช้ดังนี้

ประเภทของประโยค โครงสร้าง
บอกเล่า S + V (2) + O
ปฏิเสธ S + did not + V (1)
คำถาม Did + S + V1 +….

S = Subject (ประธาน)

V = Verb  (กริยา)

1.ส่วนใหญ่รูปของประโยคมักจะมีการระบุช่วงเวลาไว้ด้วยว่า เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ซึ่งคำที่มักใช้กับ Tense นี้คือ

 • Yesterday
 • Last + week, month, day, year
 • Three years, two hours, + ago


ประโยคบอกเล่า

ประโยคบอกเล่าใน past simple tense คือ ประธานตามด้วยกริยาช่อง 2 กับประธานทุกตัวเช่น

 • We studied Englishlast Friday.   พวกเราเรียนภาษาอังกฤษเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว 
 • He came to her house last year.   เขามาบ้านของเธอเมื่อปีที่แล้ว


ประโยคปฏิเสธ

ประโยคปฏิเสธใน past simple tense ให้เอา did not  หรือ didn’t นำหน้ากริยาหลัก และกริยาหลักให้เปลี่ยนเป็นช่องที่ 1 เช่น

 • Sally did not goto John’s party yesterday.  Sally ไม่ได้ไปงานเลี้ยงของ Johnเมื่อวานนี้
 • We didn’t havedinner with our parents last night.พวกเราไม่ได้ทานอาหารเย็นกับพ่อแม่ของพวกเราเมื่อคืนนี้


ประโยคคำถาม

ประโยคปฏิเสธ ใน Past simple tense ให้นำ did นำหน้าประโยค และกริยาหลักใช้กริยาช่องที่ 1เช่น   

 • Didyou go to school last Monday?  คุณได้ไปโรงเรียนวันจันทร์ที่แล้วไหม?
 • Yes,I did.   ใช่ฉันไป
 • Did Kate buy the new mobile lastweek?  เคทได้ซื้อโทรศัพท์ใหม่อาทิตย์ที่แล้วไหม?
 • No,she didn’t.     ไม่เธอไม่ได้ซื้อ


2. ใช้เล่ากิจวัตรหรือนิสัยที่เคยทำในอดีต แต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่แล้วโดยมีคำบ่งบอกความถี่กำกับด้วย คล้ายกับ present simple tense (หลักการใช้ข้อ2)

คำบ่งบอกความถี่ เช่น always,  sometimes, never เป็นต้น

 • She always went to work late last week.
  เธอไป โรงเรียน สาย เสมอ เมื่อเดือน ที่แล้ว (เดือนนี้ไม่มาสายแล้ว)
 • We sometimes watched movies at home last month.
  เรา ดู หนัง ที่ บ้าน เป็นบางครั้ง เมื่อปี ที่แล้ว (ปีนี้ไปดูที่โรงหนังอย่างเดียว)