อัตราค่าบริการ

แปลเอกสารออนไลน์

อัตราค่าดำเนินการของเรามีความหลายหลายและยืดหยุ่นให้กับลูกค้า หลายครั้งที่พยายามอิงราคาตามงบประมาณที่ลูกค้ามี โดยเฉพาะการแปลบทความเว็บไซต์ต่างๆ โดยปกติ ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 150 บาทเป็นต้นไป ในการคิดราคา เราคิดตามเนื้อหาที่ต้องการแปลจริงๆ ไม่ได้คิดราคารวมรูปภาพหรือตาราง หากต้องการทราบราคาที่แท้จริง สามารถส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาได้ที่ translationfind@gmail.com จากนั้นทางเราจะตรวจสอบและเสนอราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุด