อัตราค่าบริการ

แปลเอกสารออนไลน์

อัตราค่าดำเนินการของเรามีความหลายหลายและยืดหยุ่นให้กับลูกค้า หลายครั้งที่พยายามอิงราคาตามงบประมาณที่ลูกค้ามี โดยเฉพาะการแปลบทความเว็บไซต์ต่างๆ โดยปกติ ราคาจะเริ่มตั้งแต่ 150 บาทเป็นต้นไป ในการคิดราคา เราคิดตามเนื้อหาที่ต้องการแปลจริงๆ ไม่ได้คิดราคารวมรูปภาพหรือตาราง หากต้องการทราบราคาที่แท้จริง สามารถส่งไฟล์งานที่ต้องการแปลมาได้ที่ translationfind@gmail.com จากนั้นทางเราจะตรวจสอบและเสนอราคาให้ทราบโดยเร็วที่สุด

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน