หลักการใช้ Present Perfect Tense พร้อมตัวอย่างประโยค

Present Perfect Tense

โครงสร้าง: S. + has/have + V.3

รูปแบบประโยคโครงสร้าง
บอกเล่าS. + has/have + V.3
ปฏิเสธS. + has/have +not V.3
คำถามHas/have + S + V.3

เป็น Tense ที่เล่าถึงเหตุการณ์ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง แล้วดำเนินการเกี่ยวเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ซึ่ง Present Perfect จะใช้บ่อยมากในชีวิตประจำวัน และคำที่เรามักจะเห็นบ่อยๆในประโยค Present Perfect คือ

  • ever (เคย)
  • never (ไม่เคย)
  • until (จนกระทั่ง)
  • just (เพิ่งจะ)
  • already (เสร็จแล้ว)
  • yet (ยัง)

ตัวอย่างประโยคบอกเล่า

โครงสร้าง : S. + has/have + V. 3 เช่น

She has worked in the office since 10 am. เธอได้ทำงานในสำนักงานตั้งแต่สิบโมงเช้า

He has studied Grammar English since June. เขาได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ

โครงสร้าง : S. + has/have + not + V. 3

She hasn’t worked in the office since 10 am. เธอไม่ได้ทำงานในสำนักงานตั้งแต่สิบโมงเช้า

He hasn’t studied Grammar English since June. เขาไม่ได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายน

ตัวอย่างประโยคคำถาม

โครงสร้าง : Has/Have + S. + V.3

Has she worked in the office since 10  am.? เธอได้ทำงานในสำนักงานตั้งแต่สิบโมงเช้าใช่ไหม?

Has he studied Grammar English since June.? เขาได้เรียนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เดือนมิถุนายนใช่ไหม?

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น