รับรองเอกสาร กงสุล ค่าธรรมเนียม

0

เมื่อต้องจัดการกับเรื่องระหว่างประเทศ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจวิธีการรับรองรับแปลเอกสารและค่าธรรมเนียมกงสุลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการในต่างประเทศ เนื่องจากหลายประเทศกำหนดให้ต้องรับรองเอกสารอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ โพสต์บล็อกนี้จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการรับรองเอกสารและหารือเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ โดยจะให้คำแนะนำและตัวอย่างที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเภทของเอกสารที่ต้องได้รับการรับรอง ตลอดจนข้อจำกัดใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากกฎหมายและประเพณีท้องถิ่น สุดท้ายจะให้ภาพรวมของค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ ด้วยข้อมูลนี้ ธุรกิจสามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถรับรองเอกสารและทำธุรกรรมทางธุรกิจได้สำเร็จโดยไม่มีปัญหา

รับรองเอกสาร กงสุล ค่าธรรมเนียม

ประเภทของเอกสารที่ต้องรับรอง

เอกสารที่จะรับรองต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาราชการของประเทศนั้นๆ และต้องเป็นต้นฉบับหรือสำเนา เอกสารที่สามารถรับรองได้ ได้แก่ อนุปริญญา สูติบัตร ทะเบียนสมรส เอกสารทางธุรกิจ เอกสารทางการของบริษัท สัญญา และเอกสารทางการอื่นๆ เอกสารทั้งหมดต้องชัดเจนและไม่มีการแก้ไขหรือลบ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมกงสุลทั้งหมดเต็มจำนวนก่อนการรับรอง

วิธีการรับรองเอกสาร

ขั้นตอนที่สองในกระบวนการรับรองคือเพื่อให้เอกสารได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีอำนาจลงนามหรือประทับตราเอกสารเพื่อรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องของต้นฉบับ บุคคลนี้อาจเป็นทนายความสาธารณะ ทนายความ หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและประเภทของเอกสารที่เป็นปัญหา จากนั้นจะต้องส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ออกเอกสารนั้น ซึ่งจะดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อรับรองเอกสารดังกล่าว

สถานที่รับรอง

ในการรับรองเอกสาร ผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ต่อแผนกกงสุลของสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่ออกเอกสารนั้น นอกจากนี้ ผู้ยื่นคำร้องต้องจัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ฝ่ายกงสุลร้องขอ จากนั้นแผนกกงสุลจะรับรองเอกสารและมอบสำเนาพร้อมลายเซ็นและประทับตราให้แก่ผู้ยื่นคำร้อง

ค่าใช้จ่ายในการรับรอง

ค่าธรรมเนียมการรับรองประเภทที่สี่คือค่าใช้จ่ายในการรับรอง ค่าธรรมเนียมเหล่านี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบเอกสาร เช่น การตรวจสอบลายเซ็นของโนตารีพับลิก การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หรือการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ค่าธรรมเนียมเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสารที่ได้รับการรับรองและระดับความถูกต้องที่ต้องการ ค่าใช้จ่ายในการรับรองมักจะขึ้นอยู่กับเอกสารและระดับของการรับรองที่ต้องการ

ข้อกำหนดสำหรับการรับรองเอกสาร

การรับรองเอกสารเป็นกระบวนการที่ทนายความสาธารณะรับรองความถูกต้องของเอกสาร หากต้องการรับรองเอกสาร เอกสารต้องเป็นไปตามข้อกำหนด 5 ประการต่อไปนี้ เอกสารต้องลงนามโดยบุคคลที่จะลงนามรับรองลายมือชื่อ เอกสารจะต้องลงนามต่อหน้าโนตารีพับลิก เอกสารจะต้องลงวันที่ เอกสารจะต้องมีตราประทับของโนตารีพับลิก และเอกสารจะต้องมีลายเซ็นของทนายความ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดเหล่านี้เพื่อให้เอกสารได้รับการพิจารณารับรอง

เอกสารที่ต้องมีการตรวจสอบต้องได้รับการรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับอนุญาต อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมกงสุลในการรับรองความถูกต้อง สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดได้รับการรับรองความถูกต้องอย่างถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารเหล่านั้นได้รับการยอมรับและมีผลผูกพันทางกฎหมาย ด้วยการทำความเข้าใจกระบวนการสำหรับการรับรองและค่าธรรมเนียมกงสุล บุคคลสามารถมั่นใจได้ว่าเอกสารของตนได้รับการรับรองความถูกต้องอย่างถูกต้อง


รับงานแปลภาษาอังกฤษ | งานแปลภาษาอังกฤษ ออนไลน์ | เรท แปล อังกฤษ ไทย | เรท แปล ไทยเป็นอังกฤษ | นักแปลภาษา | ค่าแปลเอกสาร คิดยังไง | รับแปลวิทยานิพนธ์ ภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสาร | สถาบัน แปลเอกสาร | แปลเอกสาร หน้าละ เท่า ไหร่ | รับแปลเอกสาร ใกล้ฉัน | รับแปลเอกสาร ราคา | รับรองเอกสาร แปลภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสาร กี่บาท | รับแปลภาษาอังกฤษ | แปลเอกสารยื่นวีซ่า ราคา | แปลเอกสาร พร้อมรับรอง พัทยา | รับแปลเอกสารราชการ | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง ราคาถูก | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง เชียงใหม่ | ร้านรับแปลเอกสาร กรุงเทพมหานคร | ร้านแปลเอกสารเชียงใหม่ | ค่าแปลภาษาอังกฤษ | เรทแปลภาษาอังกฤษ | ค่าแปลเอกสาร หน้าละ | เรทราคาแปลภาษาอังกฤษ | แปลเอกสาร ราคาเท่าไหร่ | หางานแปลภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสาร อุดรธานี | รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล ราคา | จ้างแปลภาษาอังกฤษ | งานแปลภาษา ออนไลน์ | รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า ราคา | แปลเอกสารยื่นวีซ่า | แปล วุฒิ | แปลเอกสาร ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ | รับแปลภาษาอังกฤษใกล้ฉัน | รับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาถูก | กงสุลไทย รับรองเอกสาร | กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ รับรองเอกสาร | จองคิว รับรองเอกสาร กรมการ กงสุล | กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ จองคิว | รับรองเอกสาร กงสุล ค่าธรรมเนียม | แปลเอกสาร กงสุล แจ้งวัฒนะ | รับรองเอกสาร กงสุล ที่ไหน | แปลเอกสาร รับรองกงสุล | ร้านแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ ใกล้ฉัน | แปลเอกสาร ใกล้ฉัน | แปลเอกสาร พร้อมรับรอง เชียงใหม่ | แปลเอกสารพร้อมรับรองกงสุล | ศูนย์แปลเอกสาร กรมการกงสุล | รับรองเอกสาร กงสุล แจ้งวัฒนะ | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง กงสุล | แปลเอกสารที่กงสุล ราคา | ร้านรับแปลเอกสาร ใกล้ฉัน | แปลเอกสาร พร้อมรับรอง ราคา | สถาน ที่ รับแปลเอกสาร | งานแปลภาษาอังกฤษ ราคา | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง ใกล้ฉัน | รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า อุดรธานี | รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี | รับแปลภาษาอังกฤษ ด่วน | แปลเอกสารภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี | รับแปลภาษาอังกฤษ หน้าละ | รับแปลภาษาอังกฤษ ราคาถูก | รับแปลเอกสาร กงสุล แจ้งวัฒนะ | รับแปลเอกสาร ภาษาอังกฤษ | รับแปลเอกสารด่วน | รับแปลเอกสารยื่นวีซ่า | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง | แปลเอกสาร พร้อมรับรอง ใกล้ฉัน | รับแปลเอกสาร เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี | รับแปลเอกสาร พร้อมรับรอง นนทบุรี | รับแปลเอกสาร ไทย อังกฤษ | รับแปลเอกสาร ราคาถูก | รับแปลเอกสาร รับรองกงสุล | รับแปลเอกสารยื่นวีซ่าใกล้ฉัน | รับแปลเอกสารด้านธุรกิจ รายงานประจำปี งบการเงิน | รับแปลเอกสารราชการ รับรองคำแปล ราคาไม่แพง | รับแปลเอกสารขอวีซ่า ราคาสุดประหยัด-จัดส่งทั่วประเทศ | บริการแปลเอกสารขอวีซ่า ราคาถูกมาก | รับแปลคู่มือภาษาอังกฤษ-ไทย-เกาหลี-ญี่ปุ่น-จีน | รับแปลเว็บไซต์ไทย-อังกฤษ | รับแปลเอกสารด่วน  | รับแปลภาษาอังกฤษ แปลเอกสาร 1-3 หน้า รอรับได้เลยใน 1 วัน | รับแปลเอกสารด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด | รับแปลงบการเงิน ภาษาอังกฤษ | รับแปลบทคัดย่อ ผ่านชัวร์ รับงานได้ภายใน 1 วัน ราคาประหยัด | บริการรับแปลบทคัดย่อ ไทยเป็นอังกฤษ ราคาประหยัด | รับแปล งานวิจัย ทุกประเภทตลอด 24 ชม. | รับแปลแปลภาษาเกาหลีเป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเกาหลี | รับแปลภาษาญี่ปุ่น แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ราคาประหยัด | รับแปลภาษาจีนกลาง ราคาประหยัด รับงานด่วนได้ | รับแปลภาษากัมพูชา (เขมร) เป็นไทย แปลภาษาไทยเป็นเขมร | รับแปลภาษาเวียดนาม แปลเวียดนามเป็นไทย | รับแปลภาษาลาว ไทยเป็นลาว แปลภาษาลาวเป็นไทย ราคาไม่แพง | รับแปลภาษาสเปน 24 ชั่วโมง | รับแปลภาษาฝรั่งเศส 24 ชั่วโมง ส่งงานไว ราคาไม่แพง | รับจ้างแปลเอกสารกฎหมาย โดยนักแปลนิติศาสตร์-รับประกันทุกชิ้นงาน | รับแปลสัญญา กฎหมาย งานเร็ว ประเมินราคาทันที | รับแปลสัญญาเช่า ประเมินราคาทันที งานเร็ว | รับแปลสัญญาว่าจ้าง ประเมินราคาได้ทันที | รับแปลสัญญาซื้อขาย ประเมินราคาทันที | รับแปลสัญญาเช่าซื้อ ประเมินราคาทันที | รับแปลสัญญาจำนอง ประเมินราคาทันที | รับแปลสัญญาจำนำ ประเมินราคาทันที | รับแปลสัญญาร่วมค้า ประเมินราคาทันที | รับแปลวิจัยภาษาอังกฤษ ราคาต่อรองได้-การันตีคุณภาพงาน | บริการรับแปลเอกสารราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ | บริการรับแปล paper วิทยาศาสตร์ งานคุณภาพตรงตามต้นฉบับ | รับแปลงานวิจัยต่างประเทศ งานด่วน ราคาไม่แพง | บริการรับแปลเอกสาร พร้อมรับรองความถูกต้องจากศูนย์แปล | รับแปลงานวิจัย ราคาเป็นกันเอง ติดต่อง่ายออนไลน์ 24 ชม. | บริการแปลเอกสารกฎหมาย ราคาไม่แพงส่งงานเร็ว | แปลเอกสารราชการ ที่ไหนดี ที่นี่ชัวร์เลย “แปลเอกสารออนไลน์.com” | การต่อรองเงินเดือนกับการสัมภาษณ์งาน

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน