ค่าแปลเอกสาร คิดยังไง

0

ค่าแปลเอกสาร คิดยังไง ? โดยอิงตามจำนวนคำ ความยากง่ายของเนื้อหา

ค่าแปลเอกสาร คิดยังไง ? โดยอิงตามจำนวนคำ ความยากง่ายของเนื้อหา