วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998901 ถึง 999000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998901 ถึง 999000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998901 ถึง 999000 (Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
998901 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
998902 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
998903 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
998904 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
998905 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
998906 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
998907 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
998908 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
998909 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
998910 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
998911 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
998912 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
998913 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
998914 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
998915 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
998916 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
998917 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
998918 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
998919 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
998920 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
998921 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
998922 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
998923 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
998924 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
998925 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
998926 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
998927 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
998928 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
998929 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
998930 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
998931 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
998932 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
998933 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
998934 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
998935 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
998936 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
998937 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
998938 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
998939 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
998940 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
998941 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
998942 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
998943 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
998944 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
998945 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
998946 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
998947 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
998948 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
998949 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
998950 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
998951 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
998952 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
998953 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
998954 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
998955 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
998956 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
998957 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
998958 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
998959 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
998960 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
998961 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
998962 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
998963 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
998964 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
998965 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
998966 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
998967 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
998968 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
998969 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
998970 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
998971 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
998972 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
998973 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
998974 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
998975 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
998976 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
998977 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
998978 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
998979 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
998980 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
998981 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
998982 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
998983 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
998984 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
998985 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
998986 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
998987 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
998988 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
998989 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
998990 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
998991 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
998992 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
998993 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
998994 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
998995 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
998996 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
998997 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
998998 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
998999 Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
999000 Nine hundred ninety nine thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998901 ถึง 999000 (Nine hundred ninety eight thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 999001-999100, 999101-999200, 999201-999300, 999301-999400, 999401-999500, 999501-999600, 999601-999700, 999701-999800, 999801-999900, 999901-1000000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 998801-998900, 998701-998800, 998601-998700, 998501-998600, 998401-998500, 998301-998400, 998201-998300, 998101-998200, 998001-998100, 997901-998000