วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998001 ถึง 998100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 998001 ถึง 998100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998001 ถึง 998100 (Nine hundred ninety eight thousand and one to Nine hundred ninety eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
998001 Nine hundred ninety eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
998002 Nine hundred ninety eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง
998003 Nine hundred ninety eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม
998004 Nine hundred ninety eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่
998005 Nine hundred ninety eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
998006 Nine hundred ninety eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก
998007 Nine hundred ninety eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
998008 Nine hundred ninety eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด
998009 Nine hundred ninety eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
998010 Nine hundred ninety eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
998011 Nine hundred ninety eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
998012 Nine hundred ninety eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
998013 Nine hundred ninety eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
998014 Nine hundred ninety eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
998015 Nine hundred ninety eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
998016 Nine hundred ninety eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
998017 Nine hundred ninety eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
998018 Nine hundred ninety eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
998019 Nine hundred ninety eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
998020 Nine hundred ninety eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
998021 Nine hundred ninety eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
998022 Nine hundred ninety eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
998023 Nine hundred ninety eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
998024 Nine hundred ninety eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
998025 Nine hundred ninety eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
998026 Nine hundred ninety eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
998027 Nine hundred ninety eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
998028 Nine hundred ninety eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
998029 Nine hundred ninety eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
998030 Nine hundred ninety eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
998031 Nine hundred ninety eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
998032 Nine hundred ninety eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
998033 Nine hundred ninety eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
998034 Nine hundred ninety eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
998035 Nine hundred ninety eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
998036 Nine hundred ninety eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
998037 Nine hundred ninety eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
998038 Nine hundred ninety eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
998039 Nine hundred ninety eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
998040 Nine hundred ninety eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
998041 Nine hundred ninety eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
998042 Nine hundred ninety eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
998043 Nine hundred ninety eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
998044 Nine hundred ninety eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
998045 Nine hundred ninety eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
998046 Nine hundred ninety eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
998047 Nine hundred ninety eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
998048 Nine hundred ninety eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
998049 Nine hundred ninety eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
998050 Nine hundred ninety eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
998051 Nine hundred ninety eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
998052 Nine hundred ninety eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
998053 Nine hundred ninety eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
998054 Nine hundred ninety eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
998055 Nine hundred ninety eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
998056 Nine hundred ninety eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
998057 Nine hundred ninety eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
998058 Nine hundred ninety eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
998059 Nine hundred ninety eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
998060 Nine hundred ninety eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
998061 Nine hundred ninety eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
998062 Nine hundred ninety eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
998063 Nine hundred ninety eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
998064 Nine hundred ninety eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
998065 Nine hundred ninety eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
998066 Nine hundred ninety eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
998067 Nine hundred ninety eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
998068 Nine hundred ninety eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
998069 Nine hundred ninety eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
998070 Nine hundred ninety eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
998071 Nine hundred ninety eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
998072 Nine hundred ninety eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
998073 Nine hundred ninety eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
998074 Nine hundred ninety eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
998075 Nine hundred ninety eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
998076 Nine hundred ninety eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
998077 Nine hundred ninety eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
998078 Nine hundred ninety eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
998079 Nine hundred ninety eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
998080 Nine hundred ninety eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
998081 Nine hundred ninety eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
998082 Nine hundred ninety eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
998083 Nine hundred ninety eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
998084 Nine hundred ninety eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
998085 Nine hundred ninety eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
998086 Nine hundred ninety eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
998087 Nine hundred ninety eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
998088 Nine hundred ninety eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
998089 Nine hundred ninety eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
998090 Nine hundred ninety eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
998091 Nine hundred ninety eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
998092 Nine hundred ninety eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
998093 Nine hundred ninety eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
998094 Nine hundred ninety eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
998095 Nine hundred ninety eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
998096 Nine hundred ninety eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
998097 Nine hundred ninety eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
998098 Nine hundred ninety eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
998099 Nine hundred ninety eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
998100 Nine hundred ninety eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 998001 ถึง 998100 (Nine hundred ninety eight thousand and one to Nine hundred ninety eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 998101-998200, 998201-998300, 998301-998400, 998401-998500, 998501-998600, 998601-998700, 998701-998800, 998801-998900, 998901-999000, 999001-999100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 997901-998000, 997801-997900, 997701-997800, 997601-997700, 997501-997600, 997401-997500, 997301-997400, 997201-997300, 997101-997200, 997001-997100