วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 997001 ถึง 997100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 997001 ถึง 997100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 997001 ถึง 997100 (Nine hundred ninety seven thousand and one to Nine hundred ninety seven thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
997001 Nine hundred ninety seven thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง
997002 Nine hundred ninety seven thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สอง
997003 Nine hundred ninety seven thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม
997004 Nine hundred ninety seven thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่
997005 Nine hundred ninety seven thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า
997006 Nine hundred ninety seven thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก
997007 Nine hundred ninety seven thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด
997008 Nine hundred ninety seven thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด
997009 Nine hundred ninety seven thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า
997010 Nine hundred ninety seven thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ
997011 Nine hundred ninety seven thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เอ็ด
997012 Nine hundred ninety seven thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สอง
997013 Nine hundred ninety seven thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สาม
997014 Nine hundred ninety seven thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​สี่
997015 Nine hundred ninety seven thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​ห้า
997016 Nine hundred ninety seven thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​หก
997017 Nine hundred ninety seven thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เจ็ด
997018 Nine hundred ninety seven thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​แปด
997019 Nine hundred ninety seven thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สิบ​เก้า
997020 Nine hundred ninety seven thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ
997021 Nine hundred ninety seven thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
997022 Nine hundred ninety seven thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
997023 Nine hundred ninety seven thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
997024 Nine hundred ninety seven thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
997025 Nine hundred ninety seven thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
997026 Nine hundred ninety seven thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​หก
997027 Nine hundred ninety seven thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
997028 Nine hundred ninety seven thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
997029 Nine hundred ninety seven thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
997030 Nine hundred ninety seven thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ
997031 Nine hundred ninety seven thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
997032 Nine hundred ninety seven thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สอง
997033 Nine hundred ninety seven thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สาม
997034 Nine hundred ninety seven thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​สี่
997035 Nine hundred ninety seven thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
997036 Nine hundred ninety seven thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​หก
997037 Nine hundred ninety seven thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
997038 Nine hundred ninety seven thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​แปด
997039 Nine hundred ninety seven thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
997040 Nine hundred ninety seven thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ
997041 Nine hundred ninety seven thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
997042 Nine hundred ninety seven thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สอง
997043 Nine hundred ninety seven thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สาม
997044 Nine hundred ninety seven thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​สี่
997045 Nine hundred ninety seven thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
997046 Nine hundred ninety seven thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​หก
997047 Nine hundred ninety seven thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
997048 Nine hundred ninety seven thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​แปด
997049 Nine hundred ninety seven thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
997050 Nine hundred ninety seven thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ
997051 Nine hundred ninety seven thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
997052 Nine hundred ninety seven thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
997053 Nine hundred ninety seven thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
997054 Nine hundred ninety seven thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
997055 Nine hundred ninety seven thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
997056 Nine hundred ninety seven thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​หก
997057 Nine hundred ninety seven thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
997058 Nine hundred ninety seven thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
997059 Nine hundred ninety seven thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
997060 Nine hundred ninety seven thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ
997061 Nine hundred ninety seven thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
997062 Nine hundred ninety seven thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สอง
997063 Nine hundred ninety seven thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สาม
997064 Nine hundred ninety seven thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​สี่
997065 Nine hundred ninety seven thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​ห้า
997066 Nine hundred ninety seven thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​หก
997067 Nine hundred ninety seven thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
997068 Nine hundred ninety seven thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​แปด
997069 Nine hundred ninety seven thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หก​สิบ​เก้า
997070 Nine hundred ninety seven thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ
997071 Nine hundred ninety seven thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
997072 Nine hundred ninety seven thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
997073 Nine hundred ninety seven thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
997074 Nine hundred ninety seven thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
997075 Nine hundred ninety seven thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
997076 Nine hundred ninety seven thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
997077 Nine hundred ninety seven thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
997078 Nine hundred ninety seven thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
997079 Nine hundred ninety seven thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
997080 Nine hundred ninety seven thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ
997081 Nine hundred ninety seven thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
997082 Nine hundred ninety seven thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สอง
997083 Nine hundred ninety seven thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สาม
997084 Nine hundred ninety seven thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​สี่
997085 Nine hundred ninety seven thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
997086 Nine hundred ninety seven thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​หก
997087 Nine hundred ninety seven thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
997088 Nine hundred ninety seven thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​แปด
997089 Nine hundred ninety seven thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
997090 Nine hundred ninety seven thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ
997091 Nine hundred ninety seven thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
997092 Nine hundred ninety seven thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
997093 Nine hundred ninety seven thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
997094 Nine hundred ninety seven thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
997095 Nine hundred ninety seven thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
997096 Nine hundred ninety seven thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​หก
997097 Nine hundred ninety seven thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
997098 Nine hundred ninety seven thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
997099 Nine hundred ninety seven thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
997100 Nine hundred ninety seven thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 997001 ถึง 997100 (Nine hundred ninety seven thousand and one to Nine hundred ninety seven thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 997101-997200, 997201-997300, 997301-997400, 997401-997500, 997501-997600, 997601-997700, 997701-997800, 997801-997900, 997901-998000, 998001-998100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 996901-997000, 996801-996900, 996701-996800, 996601-996700, 996501-996600, 996401-996500, 996301-996400, 996201-996300, 996101-996200, 996001-996100