วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996901 ถึง 997000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996901 ถึง 997000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996901 ถึง 997000 (Nine hundred ninety six thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
996901 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
996902 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
996903 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
996904 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
996905 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
996906 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
996907 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
996908 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
996909 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
996910 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
996911 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
996912 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
996913 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
996914 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
996915 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
996916 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
996917 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
996918 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
996919 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
996920 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
996921 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
996922 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
996923 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
996924 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
996925 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
996926 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
996927 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
996928 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
996929 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
996930 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
996931 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
996932 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
996933 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
996934 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
996935 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
996936 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
996937 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
996938 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
996939 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
996940 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
996941 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
996942 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
996943 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
996944 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
996945 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
996946 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
996947 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
996948 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
996949 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
996950 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
996951 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
996952 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
996953 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
996954 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
996955 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
996956 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
996957 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
996958 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
996959 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
996960 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
996961 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
996962 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
996963 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
996964 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
996965 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
996966 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
996967 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
996968 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
996969 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
996970 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
996971 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
996972 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
996973 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
996974 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
996975 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
996976 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
996977 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
996978 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
996979 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
996980 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
996981 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
996982 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
996983 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
996984 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
996985 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
996986 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
996987 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
996988 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
996989 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
996990 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
996991 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
996992 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
996993 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
996994 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
996995 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
996996 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
996997 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
996998 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
996999 Nine hundred ninety six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
997000 Nine hundred ninety seven thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996901 ถึง 997000 (Nine hundred ninety six thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 997001-997100, 997101-997200, 997201-997300, 997301-997400, 997401-997500, 997501-997600, 997601-997700, 997701-997800, 997801-997900, 997901-998000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 996801-996900, 996701-996800, 996601-996700, 996501-996600, 996401-996500, 996301-996400, 996201-996300, 996101-996200, 996001-996100, 995901-996000