วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996301 ถึง 996400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 996301 ถึง 996400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996301 ถึง 996400 (Nine hundred ninety six thousand three hundred and one to Nine hundred ninety six thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
996301 Nine hundred ninety six thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
996302 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สอง
996303 Nine hundred ninety six thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม
996304 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่
996305 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
996306 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก
996307 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
996308 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด
996309 Nine hundred ninety six thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
996310 Nine hundred ninety six thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
996311 Nine hundred ninety six thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
996312 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
996313 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
996314 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
996315 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
996316 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
996317 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
996318 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
996319 Nine hundred ninety six thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
996320 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
996321 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
996322 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
996323 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
996324 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
996325 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
996326 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
996327 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
996328 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
996329 Nine hundred ninety six thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
996330 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
996331 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
996332 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
996333 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
996334 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
996335 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
996336 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
996337 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
996338 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
996339 Nine hundred ninety six thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
996340 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
996341 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
996342 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
996343 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
996344 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
996345 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
996346 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
996347 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
996348 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
996349 Nine hundred ninety six thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
996350 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
996351 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
996352 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
996353 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
996354 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
996355 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
996356 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
996357 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
996358 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
996359 Nine hundred ninety six thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
996360 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
996361 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
996362 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
996363 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
996364 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
996365 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
996366 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
996367 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
996368 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
996369 Nine hundred ninety six thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
996370 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
996371 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
996372 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
996373 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
996374 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
996375 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
996376 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
996377 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
996378 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
996379 Nine hundred ninety six thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
996380 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
996381 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
996382 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
996383 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
996384 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
996385 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
996386 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
996387 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
996388 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
996389 Nine hundred ninety six thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
996390 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
996391 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
996392 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
996393 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
996394 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
996395 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
996396 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
996397 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
996398 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
996399 Nine hundred ninety six thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
996400 Nine hundred ninety six thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ซิกซ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 996301 ถึง 996400 (Nine hundred ninety six thousand three hundred and one to Nine hundred ninety six thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 996401-996500, 996501-996600, 996601-996700, 996701-996800, 996801-996900, 996901-997000, 997001-997100, 997101-997200, 997201-997300, 997301-997400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 996201-996300, 996101-996200, 996001-996100, 995901-996000, 995801-995900, 995701-995800, 995601-995700, 995501-995600, 995401-995500, 995301-995400