วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993901 ถึง 994000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 993901 ถึง 994000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993901 ถึง 994000 (Nine hundred ninety three thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
993901 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
993902 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
993903 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
993904 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
993905 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
993906 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
993907 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
993908 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
993909 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
993910 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
993911 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
993912 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
993913 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
993914 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
993915 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
993916 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
993917 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
993918 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
993919 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
993920 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
993921 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
993922 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
993923 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
993924 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
993925 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
993926 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
993927 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
993928 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
993929 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
993930 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
993931 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
993932 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
993933 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
993934 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
993935 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
993936 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
993937 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
993938 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
993939 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
993940 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
993941 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
993942 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
993943 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
993944 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
993945 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
993946 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
993947 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
993948 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
993949 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
993950 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
993951 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
993952 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
993953 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
993954 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
993955 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
993956 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
993957 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
993958 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
993959 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
993960 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
993961 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
993962 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
993963 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
993964 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
993965 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
993966 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
993967 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
993968 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
993969 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
993970 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
993971 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
993972 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
993973 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
993974 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
993975 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
993976 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
993977 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
993978 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
993979 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
993980 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
993981 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
993982 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
993983 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
993984 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
993985 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
993986 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
993987 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
993988 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
993989 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
993990 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
993991 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
993992 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
993993 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
993994 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
993995 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
993996 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
993997 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
993998 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
993999 Nine hundred ninety three thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
994000 Nine hundred ninety four thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที โฟร์ เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 993901 ถึง 994000 (Nine hundred ninety three thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 994001-994100, 994101-994200, 994201-994300, 994301-994400, 994401-994500, 994501-994600, 994601-994700, 994701-994800, 994801-994900, 994901-995000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 993801-993900, 993701-993800, 993601-993700, 993501-993600, 993401-993500, 993301-993400, 993201-993300, 993101-993200, 993001-993100, 992901-993000