วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992901 ถึง 993000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992901 ถึง 993000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992901 ถึง 993000 (Nine hundred ninety two thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992901 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
992902 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
992903 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
992904 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
992905 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
992906 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
992907 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
992908 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
992909 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
992910 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
992911 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
992912 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
992913 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
992914 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
992915 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
992916 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
992917 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
992918 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
992919 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
992920 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
992921 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
992922 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
992923 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
992924 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
992925 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
992926 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
992927 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
992928 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
992929 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
992930 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
992931 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
992932 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
992933 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
992934 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
992935 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
992936 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
992937 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
992938 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
992939 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
992940 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
992941 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
992942 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
992943 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
992944 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
992945 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
992946 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
992947 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
992948 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
992949 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
992950 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
992951 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
992952 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
992953 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
992954 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
992955 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
992956 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
992957 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
992958 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
992959 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
992960 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
992961 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
992962 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
992963 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
992964 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
992965 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
992966 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
992967 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
992968 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
992969 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
992970 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
992971 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992972 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
992973 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
992974 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
992975 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
992976 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
992977 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992978 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
992979 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
992980 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
992981 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
992982 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
992983 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
992984 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
992985 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
992986 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
992987 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
992988 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
992989 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
992990 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
992991 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992992 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
992993 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
992994 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
992995 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
992996 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
992997 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
992998 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
992999 Nine hundred ninety two thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
993000 Nine hundred ninety three thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ธรี เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992901 ถึง 993000 (Nine hundred ninety two thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 993001-993100, 993101-993200, 993201-993300, 993301-993400, 993401-993500, 993501-993600, 993601-993700, 993701-993800, 993801-993900, 993901-994000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992801-992900, 992701-992800, 992601-992700, 992501-992600, 992401-992500, 992301-992400, 992201-992300, 992101-992200, 992001-992100, 991901-992000