วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992601 ถึง 992700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992601 ถึง 992700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992601 ถึง 992700 (Nine hundred ninety two thousand six hundred and one to Nine hundred ninety two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992601 Nine hundred ninety two thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
992602 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
992603 Nine hundred ninety two thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
992604 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
992605 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
992606 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
992607 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
992608 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
992609 Nine hundred ninety two thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
992610 Nine hundred ninety two thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
992611 Nine hundred ninety two thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
992612 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
992613 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
992614 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
992615 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
992616 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
992617 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
992618 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
992619 Nine hundred ninety two thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
992620 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
992621 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
992622 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
992623 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
992624 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
992625 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
992626 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
992627 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
992628 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
992629 Nine hundred ninety two thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
992630 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
992631 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
992632 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
992633 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
992634 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
992635 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
992636 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
992637 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
992638 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
992639 Nine hundred ninety two thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
992640 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
992641 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
992642 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
992643 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
992644 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
992645 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
992646 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
992647 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
992648 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
992649 Nine hundred ninety two thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
992650 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
992651 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
992652 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
992653 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
992654 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
992655 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
992656 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
992657 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
992658 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
992659 Nine hundred ninety two thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
992660 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
992661 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
992662 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
992663 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
992664 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
992665 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
992666 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
992667 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
992668 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
992669 Nine hundred ninety two thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
992670 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
992671 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992672 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
992673 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
992674 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
992675 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
992676 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
992677 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992678 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
992679 Nine hundred ninety two thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
992680 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
992681 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
992682 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
992683 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
992684 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
992685 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
992686 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
992687 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
992688 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
992689 Nine hundred ninety two thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
992690 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
992691 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
992692 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
992693 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
992694 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
992695 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
992696 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
992697 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
992698 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
992699 Nine hundred ninety two thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
992700 Nine hundred ninety two thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992601 ถึง 992700 (Nine hundred ninety two thousand six hundred and one to Nine hundred ninety two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 992701-992800, 992801-992900, 992901-993000, 993001-993100, 993101-993200, 993201-993300, 993301-993400, 993401-993500, 993501-993600, 993601-993700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 992501-992600, 992401-992500, 992301-992400, 992201-992300, 992101-992200, 992001-992100, 991901-992000, 991801-991900, 991701-991800, 991601-991700