วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992001 ถึง 992100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 992001 ถึง 992100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992001 ถึง 992100 (Nine hundred ninety two thousand and one to Nine hundred ninety two thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
992001 Nine hundred ninety two thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง
992002 Nine hundred ninety two thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สอง
992003 Nine hundred ninety two thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม
992004 Nine hundred ninety two thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่
992005 Nine hundred ninety two thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า
992006 Nine hundred ninety two thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก
992007 Nine hundred ninety two thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด
992008 Nine hundred ninety two thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด
992009 Nine hundred ninety two thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า
992010 Nine hundred ninety two thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ
992011 Nine hundred ninety two thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เอ็ด
992012 Nine hundred ninety two thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สอง
992013 Nine hundred ninety two thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สาม
992014 Nine hundred ninety two thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​สี่
992015 Nine hundred ninety two thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​ห้า
992016 Nine hundred ninety two thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​หก
992017 Nine hundred ninety two thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เจ็ด
992018 Nine hundred ninety two thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​แปด
992019 Nine hundred ninety two thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สิบ​เก้า
992020 Nine hundred ninety two thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ
992021 Nine hundred ninety two thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
992022 Nine hundred ninety two thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
992023 Nine hundred ninety two thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
992024 Nine hundred ninety two thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
992025 Nine hundred ninety two thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
992026 Nine hundred ninety two thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​หก
992027 Nine hundred ninety two thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
992028 Nine hundred ninety two thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
992029 Nine hundred ninety two thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
992030 Nine hundred ninety two thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ
992031 Nine hundred ninety two thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
992032 Nine hundred ninety two thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สอง
992033 Nine hundred ninety two thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สาม
992034 Nine hundred ninety two thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​สี่
992035 Nine hundred ninety two thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
992036 Nine hundred ninety two thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​หก
992037 Nine hundred ninety two thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
992038 Nine hundred ninety two thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​แปด
992039 Nine hundred ninety two thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
992040 Nine hundred ninety two thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ
992041 Nine hundred ninety two thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
992042 Nine hundred ninety two thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สอง
992043 Nine hundred ninety two thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สาม
992044 Nine hundred ninety two thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​สี่
992045 Nine hundred ninety two thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
992046 Nine hundred ninety two thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​หก
992047 Nine hundred ninety two thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
992048 Nine hundred ninety two thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​แปด
992049 Nine hundred ninety two thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
992050 Nine hundred ninety two thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ
992051 Nine hundred ninety two thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
992052 Nine hundred ninety two thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
992053 Nine hundred ninety two thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
992054 Nine hundred ninety two thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
992055 Nine hundred ninety two thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
992056 Nine hundred ninety two thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​หก
992057 Nine hundred ninety two thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
992058 Nine hundred ninety two thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
992059 Nine hundred ninety two thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
992060 Nine hundred ninety two thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ
992061 Nine hundred ninety two thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
992062 Nine hundred ninety two thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สอง
992063 Nine hundred ninety two thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สาม
992064 Nine hundred ninety two thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​สี่
992065 Nine hundred ninety two thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​ห้า
992066 Nine hundred ninety two thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​หก
992067 Nine hundred ninety two thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
992068 Nine hundred ninety two thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​แปด
992069 Nine hundred ninety two thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​สิบ​เก้า
992070 Nine hundred ninety two thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ
992071 Nine hundred ninety two thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
992072 Nine hundred ninety two thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
992073 Nine hundred ninety two thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
992074 Nine hundred ninety two thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
992075 Nine hundred ninety two thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
992076 Nine hundred ninety two thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
992077 Nine hundred ninety two thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
992078 Nine hundred ninety two thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
992079 Nine hundred ninety two thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
992080 Nine hundred ninety two thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ
992081 Nine hundred ninety two thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
992082 Nine hundred ninety two thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สอง
992083 Nine hundred ninety two thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สาม
992084 Nine hundred ninety two thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​สี่
992085 Nine hundred ninety two thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
992086 Nine hundred ninety two thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​หก
992087 Nine hundred ninety two thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
992088 Nine hundred ninety two thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​แปด
992089 Nine hundred ninety two thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
992090 Nine hundred ninety two thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ
992091 Nine hundred ninety two thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
992092 Nine hundred ninety two thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
992093 Nine hundred ninety two thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
992094 Nine hundred ninety two thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
992095 Nine hundred ninety two thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
992096 Nine hundred ninety two thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​หก
992097 Nine hundred ninety two thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
992098 Nine hundred ninety two thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
992099 Nine hundred ninety two thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
992100 Nine hundred ninety two thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที ทู เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​สอง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 992001 ถึง 992100 (Nine hundred ninety two thousand and one to Nine hundred ninety two thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 992101-992200, 992201-992300, 992301-992400, 992401-992500, 992501-992600, 992601-992700, 992701-992800, 992801-992900, 992901-993000, 993001-993100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 991901-992000, 991801-991900, 991701-991800, 991601-991700, 991501-991600, 991401-991500, 991301-991400, 991201-991300, 991101-991200, 991001-991100