วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 991001 ถึง 991100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 991001 ถึง 991100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 991001 ถึง 991100 (Nine hundred ninety one thousand and one to Nine hundred ninety one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
991001 Nine hundred ninety one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
991002 Nine hundred ninety one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
991003 Nine hundred ninety one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
991004 Nine hundred ninety one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
991005 Nine hundred ninety one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
991006 Nine hundred ninety one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
991007 Nine hundred ninety one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
991008 Nine hundred ninety one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
991009 Nine hundred ninety one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
991010 Nine hundred ninety one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
991011 Nine hundred ninety one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
991012 Nine hundred ninety one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
991013 Nine hundred ninety one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
991014 Nine hundred ninety one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
991015 Nine hundred ninety one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
991016 Nine hundred ninety one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
991017 Nine hundred ninety one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
991018 Nine hundred ninety one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
991019 Nine hundred ninety one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
991020 Nine hundred ninety one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
991021 Nine hundred ninety one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
991022 Nine hundred ninety one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
991023 Nine hundred ninety one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
991024 Nine hundred ninety one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
991025 Nine hundred ninety one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
991026 Nine hundred ninety one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
991027 Nine hundred ninety one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
991028 Nine hundred ninety one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
991029 Nine hundred ninety one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
991030 Nine hundred ninety one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
991031 Nine hundred ninety one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
991032 Nine hundred ninety one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
991033 Nine hundred ninety one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
991034 Nine hundred ninety one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
991035 Nine hundred ninety one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
991036 Nine hundred ninety one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
991037 Nine hundred ninety one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
991038 Nine hundred ninety one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
991039 Nine hundred ninety one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
991040 Nine hundred ninety one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
991041 Nine hundred ninety one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
991042 Nine hundred ninety one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
991043 Nine hundred ninety one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
991044 Nine hundred ninety one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
991045 Nine hundred ninety one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
991046 Nine hundred ninety one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
991047 Nine hundred ninety one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
991048 Nine hundred ninety one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
991049 Nine hundred ninety one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
991050 Nine hundred ninety one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
991051 Nine hundred ninety one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
991052 Nine hundred ninety one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
991053 Nine hundred ninety one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
991054 Nine hundred ninety one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
991055 Nine hundred ninety one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
991056 Nine hundred ninety one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
991057 Nine hundred ninety one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
991058 Nine hundred ninety one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
991059 Nine hundred ninety one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
991060 Nine hundred ninety one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
991061 Nine hundred ninety one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
991062 Nine hundred ninety one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
991063 Nine hundred ninety one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
991064 Nine hundred ninety one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
991065 Nine hundred ninety one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
991066 Nine hundred ninety one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
991067 Nine hundred ninety one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
991068 Nine hundred ninety one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
991069 Nine hundred ninety one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
991070 Nine hundred ninety one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
991071 Nine hundred ninety one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
991072 Nine hundred ninety one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
991073 Nine hundred ninety one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
991074 Nine hundred ninety one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
991075 Nine hundred ninety one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
991076 Nine hundred ninety one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
991077 Nine hundred ninety one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
991078 Nine hundred ninety one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
991079 Nine hundred ninety one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
991080 Nine hundred ninety one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
991081 Nine hundred ninety one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
991082 Nine hundred ninety one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
991083 Nine hundred ninety one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
991084 Nine hundred ninety one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
991085 Nine hundred ninety one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
991086 Nine hundred ninety one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
991087 Nine hundred ninety one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
991088 Nine hundred ninety one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
991089 Nine hundred ninety one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
991090 Nine hundred ninety one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
991091 Nine hundred ninety one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
991092 Nine hundred ninety one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
991093 Nine hundred ninety one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
991094 Nine hundred ninety one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
991095 Nine hundred ninety one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
991096 Nine hundred ninety one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
991097 Nine hundred ninety one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
991098 Nine hundred ninety one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
991099 Nine hundred ninety one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
991100 Nine hundred ninety one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​เก้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 991001 ถึง 991100 (Nine hundred ninety one thousand and one to Nine hundred ninety one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 991101-991200, 991201-991300, 991301-991400, 991401-991500, 991501-991600, 991601-991700, 991701-991800, 991801-991900, 991901-992000, 992001-992100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 990901-991000, 990801-990900, 990701-990800, 990601-990700, 990501-990600, 990401-990500, 990301-990400, 990201-990300, 990101-990200, 990001-990100