วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989901 ถึง 990000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989901 ถึง 990000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989901 ถึง 990000 (Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
989901 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
989902 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
989903 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
989904 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
989905 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
989906 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก
989907 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
989908 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
989909 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
989910 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
989911 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
989912 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
989913 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
989914 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
989915 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
989916 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
989917 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
989918 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
989919 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
989920 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
989921 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
989922 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
989923 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
989924 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
989925 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
989926 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
989927 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
989928 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
989929 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
989930 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
989931 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
989932 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
989933 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
989934 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
989935 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
989936 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
989937 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
989938 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
989939 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
989940 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
989941 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
989942 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
989943 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
989944 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
989945 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
989946 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
989947 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
989948 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
989949 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
989950 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
989951 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
989952 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
989953 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
989954 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
989955 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
989956 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
989957 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
989958 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
989959 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
989960 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
989961 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
989962 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
989963 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
989964 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
989965 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
989966 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
989967 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
989968 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
989969 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
989970 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
989971 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
989972 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
989973 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
989974 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
989975 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
989976 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
989977 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
989978 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
989979 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
989980 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
989981 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
989982 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
989983 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
989984 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
989985 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
989986 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
989987 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
989988 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
989989 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
989990 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
989991 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
989992 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
989993 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
989994 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
989995 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
989996 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
989997 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
989998 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
989999 Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
990000 Nine hundred ninety thousandไนน์ ฮันเดรด ไนน์ที เธาซันด์ เก้า​แสน​เก้า​หมื่น

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989901 ถึง 990000 (Nine hundred eighty nine thousand nine hundred and one to Nine hundred ninety thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 990001-990100, 990101-990200, 990201-990300, 990301-990400, 990401-990500, 990501-990600, 990601-990700, 990701-990800, 990801-990900, 990901-991000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 989801-989900, 989701-989800, 989601-989700, 989501-989600, 989401-989500, 989301-989400, 989201-989300, 989101-989200, 989001-989100, 988901-989000