วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989601 ถึง 989700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 989601 ถึง 989700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989601 ถึง 989700 (Nine hundred eighty nine thousand six hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
989601 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
989602 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สอง
989603 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม
989604 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่
989605 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า
989606 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก
989607 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
989608 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด
989609 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า
989610 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ
989611 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
989612 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
989613 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
989614 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
989615 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
989616 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
989617 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
989618 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
989619 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
989620 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
989621 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
989622 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
989623 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
989624 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
989625 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
989626 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
989627 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
989628 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
989629 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
989630 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
989631 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
989632 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
989633 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
989634 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
989635 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
989636 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
989637 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
989638 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
989639 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
989640 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
989641 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
989642 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
989643 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
989644 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
989645 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
989646 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
989647 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
989648 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
989649 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
989650 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
989651 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
989652 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
989653 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
989654 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
989655 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
989656 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
989657 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
989658 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
989659 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
989660 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
989661 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
989662 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
989663 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
989664 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
989665 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
989666 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
989667 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
989668 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
989669 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
989670 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
989671 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
989672 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
989673 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
989674 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
989675 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
989676 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
989677 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
989678 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
989679 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
989680 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
989681 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
989682 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
989683 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
989684 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
989685 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
989686 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
989687 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
989688 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
989689 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
989690 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
989691 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
989692 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
989693 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
989694 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
989695 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
989696 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
989697 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
989698 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
989699 Nine hundred eighty nine thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
989700 Nine hundred eighty nine thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 989601 ถึง 989700 (Nine hundred eighty nine thousand six hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 989701-989800, 989801-989900, 989901-990000, 990001-990100, 990101-990200, 990201-990300, 990301-990400, 990401-990500, 990501-990600, 990601-990700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 989501-989600, 989401-989500, 989301-989400, 989201-989300, 989101-989200, 989001-989100, 988901-989000, 988801-988900, 988701-988800, 988601-988700