วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988901 ถึง 989000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 988901 ถึง 989000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988901 ถึง 989000 (Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
988901 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
988902 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
988903 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
988904 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
988905 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
988906 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
988907 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
988908 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
988909 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
988910 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
988911 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
988912 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
988913 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
988914 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
988915 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
988916 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
988917 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
988918 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
988919 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
988920 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
988921 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
988922 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
988923 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
988924 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
988925 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
988926 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
988927 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
988928 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
988929 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
988930 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
988931 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
988932 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
988933 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
988934 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
988935 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
988936 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
988937 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
988938 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
988939 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
988940 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
988941 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
988942 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
988943 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
988944 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
988945 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
988946 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
988947 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
988948 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
988949 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
988950 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
988951 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
988952 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
988953 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
988954 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
988955 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
988956 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
988957 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
988958 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
988959 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
988960 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
988961 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
988962 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
988963 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
988964 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
988965 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
988966 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
988967 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
988968 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
988969 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
988970 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
988971 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
988972 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
988973 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
988974 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
988975 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
988976 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
988977 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
988978 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
988979 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
988980 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
988981 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
988982 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
988983 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
988984 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
988985 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
988986 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
988987 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
988988 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
988989 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
988990 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
988991 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
988992 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
988993 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
988994 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
988995 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
988996 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
988997 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
988998 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
988999 Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
989000 Nine hundred eighty nine thousandไนน์ ฮันเดรด เอทที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 988901 ถึง 989000 (Nine hundred eighty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 989001-989100, 989101-989200, 989201-989300, 989301-989400, 989401-989500, 989501-989600, 989601-989700, 989701-989800, 989801-989900, 989901-990000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 988801-988900, 988701-988800, 988601-988700, 988501-988600, 988401-988500, 988301-988400, 988201-988300, 988101-988200, 988001-988100, 987901-988000