วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986901 ถึง 987000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986901 ถึง 987000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986901 ถึง 987000 (Nine hundred eighty six thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986901 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
986902 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
986903 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
986904 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
986905 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
986906 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
986907 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
986908 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
986909 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
986910 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
986911 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
986912 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
986913 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
986914 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
986915 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
986916 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
986917 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
986918 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
986919 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
986920 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
986921 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
986922 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
986923 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
986924 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
986925 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
986926 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
986927 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
986928 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
986929 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
986930 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
986931 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
986932 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
986933 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
986934 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
986935 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
986936 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
986937 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
986938 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
986939 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
986940 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
986941 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
986942 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
986943 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
986944 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
986945 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
986946 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
986947 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
986948 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
986949 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
986950 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
986951 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
986952 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
986953 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
986954 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
986955 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
986956 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
986957 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
986958 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
986959 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
986960 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
986961 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
986962 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
986963 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
986964 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
986965 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
986966 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
986967 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
986968 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
986969 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
986970 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
986971 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986972 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
986973 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
986974 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
986975 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
986976 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
986977 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986978 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
986979 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
986980 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
986981 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
986982 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
986983 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
986984 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
986985 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986986 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
986987 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
986988 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
986989 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
986990 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
986991 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
986992 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
986993 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
986994 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
986995 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
986996 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
986997 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
986998 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
986999 Nine hundred eighty six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
987000 Nine hundred eighty seven thousandไนน์ ฮันเดรด เอทที เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986901 ถึง 987000 (Nine hundred eighty six thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 987001-987100, 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400, 987401-987500, 987501-987600, 987601-987700, 987701-987800, 987801-987900, 987901-988000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986801-986900, 986701-986800, 986601-986700, 986501-986600, 986401-986500, 986301-986400, 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100, 985901-986000