วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986801 ถึง 986900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986801 ถึง 986900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986801 ถึง 986900 (Nine hundred eighty six thousand eight hundred and one to Nine hundred eighty six thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986801 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
986802 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สอง
986803 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม
986804 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่
986805 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
986806 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก
986807 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
986808 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด
986809 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
986810 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
986811 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
986812 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
986813 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
986814 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
986815 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
986816 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
986817 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
986818 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
986819 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
986820 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
986821 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
986822 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
986823 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
986824 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
986825 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
986826 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
986827 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
986828 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
986829 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
986830 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
986831 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
986832 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
986833 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
986834 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
986835 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
986836 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
986837 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
986838 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
986839 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
986840 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
986841 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
986842 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
986843 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
986844 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
986845 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
986846 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
986847 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
986848 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
986849 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
986850 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
986851 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
986852 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
986853 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
986854 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
986855 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
986856 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
986857 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
986858 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
986859 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
986860 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
986861 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
986862 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
986863 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
986864 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
986865 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
986866 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
986867 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
986868 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
986869 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
986870 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
986871 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986872 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
986873 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
986874 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
986875 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
986876 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
986877 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986878 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
986879 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
986880 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
986881 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
986882 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
986883 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
986884 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
986885 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986886 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
986887 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
986888 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
986889 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
986890 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
986891 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
986892 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
986893 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
986894 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
986895 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
986896 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
986897 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
986898 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
986899 Nine hundred eighty six thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
986900 Nine hundred eighty six thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986801 ถึง 986900 (Nine hundred eighty six thousand eight hundred and one to Nine hundred eighty six thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986901-987000, 987001-987100, 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400, 987401-987500, 987501-987600, 987601-987700, 987701-987800, 987801-987900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986701-986800, 986601-986700, 986501-986600, 986401-986500, 986301-986400, 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100, 985901-986000, 985801-985900

นโยบายและการรับประกัน

เราใส่ใจในการแปลเอกสารทุกเรื่อง นักแปลที่แปลให้เราไม่ว่าจะเป็นงานด้านไหนๆ จะต้องไม่ใช้เครื่องมือช่วยแปลเป็นอันขาด ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการแปลจากนักแปลอาชีพจริงๆ 100%

การรับประกัน

งานที่เราส่งให้ลูกค้าไปแล้วนั้น หากพบว่างานแปลที่ได้รับยังไม่ดีพอ ลูกค้ายังไม่พอใจ อย่าได้ลังเลที่จะแจ้งเราให้ตรวจสอบและแก้ไข ทีมตรวจสอบของเราจะตรวจสอบผลงานชิ้นนั้นๆ และให้นักแปลท่านเดิมเป็นผู้ดำเนินการ ภายในเวลาอันรวดเร็ว แต่หากพบว่านักแปลท่านเดิมไม่สะดวกที่จะแก้ไขด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เราะจะเปลี่ยนนักแปลใหม่ เพื่อส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ทันเวลา และเมื่อพบว่าท้ายที่สุด ลูกค้ายังไม่พอใจ เรารับประกันความพึงพอใจสูงสุดด้วยการคืนเงินให้ 100%

หมายเหตุ: ระยะเวลาในการรับประกันจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่แจ้งไว้ในใบเสนอราคา ดังนั้น กรุณาตรวจสอบงานโดยทันทีที่ได้รับ และรีบแจ้งให้ทางเราทราบโดยด่วนเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป

ลูกค้าแปลเอกสารของเราบางส่วน