วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986701 ถึง 986800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 986701 ถึง 986800 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986701 ถึง 986800 (Nine hundred eighty six thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty six thousand eight hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
986701 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หนึ่ง
986702 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สอง
986703 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม
986704 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่
986705 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า
986706 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก
986707 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด
986708 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด
986709 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า
986710 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ
986711 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
986712 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สอง
986713 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สาม
986714 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​สี่
986715 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​ห้า
986716 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​หก
986717 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
986718 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​แปด
986719 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สิบ​เก้า
986720 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ
986721 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
986722 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
986723 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
986724 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
986725 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
986726 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
986727 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
986728 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
986729 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
986730 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ
986731 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
986732 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
986733 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
986734 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
986735 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
986736 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
986737 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
986738 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
986739 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
986740 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ
986741 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
986742 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
986743 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
986744 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
986745 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
986746 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
986747 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
986748 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
986749 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
986750 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ
986751 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
986752 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
986753 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
986754 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
986755 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
986756 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
986757 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
986758 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
986759 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
986760 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ
986761 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
986762 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
986763 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
986764 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
986765 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
986766 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​หก
986767 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
986768 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
986769 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
986770 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
986771 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
986772 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
986773 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
986774 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
986775 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
986776 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
986777 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
986778 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
986779 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
986780 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ
986781 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
986782 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
986783 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
986784 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
986785 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
986786 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
986787 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
986788 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
986789 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
986790 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ
986791 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
986792 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
986793 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
986794 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
986795 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
986796 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
986797 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
986798 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
986799 Nine hundred eighty six thousand seven hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
986800 Nine hundred eighty six thousand eight hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที ซิกซ์ เธาซันด์ เอท ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หก​พัน​แปด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 986701 ถึง 986800 (Nine hundred eighty six thousand seven hundred and one to Nine hundred eighty six thousand eight hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 986801-986900, 986901-987000, 987001-987100, 987101-987200, 987201-987300, 987301-987400, 987401-987500, 987501-987600, 987601-987700, 987701-987800 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 986601-986700, 986501-986600, 986401-986500, 986301-986400, 986201-986300, 986101-986200, 986001-986100, 985901-986000, 985801-985900, 985701-985800