วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 981001 ถึง 981100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 981001 ถึง 981100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 981001 ถึง 981100 (Nine hundred eighty one thousand and one to Nine hundred eighty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
981001 Nine hundred eighty one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
981002 Nine hundred eighty one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
981003 Nine hundred eighty one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
981004 Nine hundred eighty one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
981005 Nine hundred eighty one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
981006 Nine hundred eighty one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
981007 Nine hundred eighty one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
981008 Nine hundred eighty one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
981009 Nine hundred eighty one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
981010 Nine hundred eighty one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
981011 Nine hundred eighty one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
981012 Nine hundred eighty one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
981013 Nine hundred eighty one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
981014 Nine hundred eighty one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
981015 Nine hundred eighty one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
981016 Nine hundred eighty one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
981017 Nine hundred eighty one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
981018 Nine hundred eighty one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
981019 Nine hundred eighty one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
981020 Nine hundred eighty one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
981021 Nine hundred eighty one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
981022 Nine hundred eighty one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
981023 Nine hundred eighty one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
981024 Nine hundred eighty one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
981025 Nine hundred eighty one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
981026 Nine hundred eighty one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
981027 Nine hundred eighty one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
981028 Nine hundred eighty one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
981029 Nine hundred eighty one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
981030 Nine hundred eighty one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
981031 Nine hundred eighty one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
981032 Nine hundred eighty one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
981033 Nine hundred eighty one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
981034 Nine hundred eighty one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
981035 Nine hundred eighty one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
981036 Nine hundred eighty one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
981037 Nine hundred eighty one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
981038 Nine hundred eighty one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
981039 Nine hundred eighty one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
981040 Nine hundred eighty one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
981041 Nine hundred eighty one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
981042 Nine hundred eighty one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
981043 Nine hundred eighty one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
981044 Nine hundred eighty one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
981045 Nine hundred eighty one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
981046 Nine hundred eighty one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
981047 Nine hundred eighty one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
981048 Nine hundred eighty one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
981049 Nine hundred eighty one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
981050 Nine hundred eighty one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
981051 Nine hundred eighty one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
981052 Nine hundred eighty one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
981053 Nine hundred eighty one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
981054 Nine hundred eighty one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
981055 Nine hundred eighty one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
981056 Nine hundred eighty one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
981057 Nine hundred eighty one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
981058 Nine hundred eighty one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
981059 Nine hundred eighty one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
981060 Nine hundred eighty one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
981061 Nine hundred eighty one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
981062 Nine hundred eighty one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
981063 Nine hundred eighty one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
981064 Nine hundred eighty one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
981065 Nine hundred eighty one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
981066 Nine hundred eighty one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
981067 Nine hundred eighty one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
981068 Nine hundred eighty one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
981069 Nine hundred eighty one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
981070 Nine hundred eighty one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
981071 Nine hundred eighty one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
981072 Nine hundred eighty one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
981073 Nine hundred eighty one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
981074 Nine hundred eighty one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
981075 Nine hundred eighty one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
981076 Nine hundred eighty one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
981077 Nine hundred eighty one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
981078 Nine hundred eighty one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
981079 Nine hundred eighty one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
981080 Nine hundred eighty one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
981081 Nine hundred eighty one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
981082 Nine hundred eighty one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
981083 Nine hundred eighty one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
981084 Nine hundred eighty one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
981085 Nine hundred eighty one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
981086 Nine hundred eighty one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
981087 Nine hundred eighty one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
981088 Nine hundred eighty one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
981089 Nine hundred eighty one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
981090 Nine hundred eighty one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
981091 Nine hundred eighty one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
981092 Nine hundred eighty one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
981093 Nine hundred eighty one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
981094 Nine hundred eighty one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
981095 Nine hundred eighty one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
981096 Nine hundred eighty one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
981097 Nine hundred eighty one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
981098 Nine hundred eighty one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
981099 Nine hundred eighty one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
981100 Nine hundred eighty one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 981001 ถึง 981100 (Nine hundred eighty one thousand and one to Nine hundred eighty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 981101-981200, 981201-981300, 981301-981400, 981401-981500, 981501-981600, 981601-981700, 981701-981800, 981801-981900, 981901-982000, 982001-982100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 980901-981000, 980801-980900, 980701-980800, 980601-980700, 980501-980600, 980401-980500, 980301-980400, 980201-980300, 980101-980200, 980001-980100