วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980901 ถึง 981000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 980901 ถึง 981000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980901 ถึง 981000 (Nine hundred eighty thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty one thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
980901 Nine hundred eighty thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
980902 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สอง
980903 Nine hundred eighty thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม
980904 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่
980905 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า
980906 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก
980907 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด
980908 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด
980909 Nine hundred eighty thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า
980910 Nine hundred eighty thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ
980911 Nine hundred eighty thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
980912 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
980913 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
980914 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
980915 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
980916 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
980917 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
980918 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
980919 Nine hundred eighty thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
980920 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
980921 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
980922 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
980923 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
980924 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
980925 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
980926 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
980927 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
980928 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
980929 Nine hundred eighty thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
980930 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
980931 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
980932 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
980933 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
980934 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
980935 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
980936 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
980937 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
980938 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
980939 Nine hundred eighty thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
980940 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
980941 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
980942 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
980943 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
980944 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
980945 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
980946 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
980947 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
980948 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
980949 Nine hundred eighty thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
980950 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
980951 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
980952 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
980953 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
980954 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
980955 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
980956 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
980957 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
980958 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
980959 Nine hundred eighty thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
980960 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
980961 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
980962 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
980963 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
980964 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
980965 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
980966 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
980967 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
980968 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
980969 Nine hundred eighty thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
980970 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
980971 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
980972 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
980973 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
980974 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
980975 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
980976 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
980977 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
980978 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
980979 Nine hundred eighty thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
980980 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
980981 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
980982 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
980983 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
980984 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
980985 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
980986 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
980987 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
980988 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
980989 Nine hundred eighty thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
980990 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
980991 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
980992 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
980993 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
980994 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
980995 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
980996 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
980997 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
980998 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
980999 Nine hundred eighty thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เอทที เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
981000 Nine hundred eighty one thousandไนน์ ฮันเดรด เอทที วัน เธาซันด์ เก้า​แสน​แปด​หมื่น​หนึ่ง​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 980901 ถึง 981000 (Nine hundred eighty thousand nine hundred and one to Nine hundred eighty one thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 981001-981100, 981101-981200, 981201-981300, 981301-981400, 981401-981500, 981501-981600, 981601-981700, 981701-981800, 981801-981900, 981901-982000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 980801-980900, 980701-980800, 980601-980700, 980501-980600, 980401-980500, 980301-980400, 980201-980300, 980101-980200, 980001-980100, 979901-980000