วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970101 ถึง 970200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 970101 ถึง 970200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970101 ถึง 970200 (Nine hundred seventy thousand one hundred and one to Nine hundred seventy thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
970101 Nine hundred seventy thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
970102 Nine hundred seventy thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สอง
970103 Nine hundred seventy thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม
970104 Nine hundred seventy thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่
970105 Nine hundred seventy thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
970106 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก
970107 Nine hundred seventy thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
970108 Nine hundred seventy thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด
970109 Nine hundred seventy thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
970110 Nine hundred seventy thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
970111 Nine hundred seventy thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
970112 Nine hundred seventy thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
970113 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
970114 Nine hundred seventy thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
970115 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
970116 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
970117 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
970118 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
970119 Nine hundred seventy thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
970120 Nine hundred seventy thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
970121 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
970122 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
970123 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
970124 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
970125 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
970126 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
970127 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
970128 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
970129 Nine hundred seventy thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
970130 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
970131 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
970132 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
970133 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
970134 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
970135 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
970136 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
970137 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
970138 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
970139 Nine hundred seventy thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
970140 Nine hundred seventy thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
970141 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
970142 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
970143 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
970144 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
970145 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
970146 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
970147 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
970148 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
970149 Nine hundred seventy thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
970150 Nine hundred seventy thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
970151 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
970152 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
970153 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
970154 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
970155 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
970156 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
970157 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
970158 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
970159 Nine hundred seventy thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
970160 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
970161 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
970162 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
970163 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
970164 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
970165 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
970166 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
970167 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
970168 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
970169 Nine hundred seventy thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
970170 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
970171 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
970172 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
970173 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
970174 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
970175 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
970176 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
970177 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
970178 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
970179 Nine hundred seventy thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
970180 Nine hundred seventy thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
970181 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
970182 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
970183 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
970184 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
970185 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
970186 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
970187 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
970188 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
970189 Nine hundred seventy thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
970190 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
970191 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
970192 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
970193 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
970194 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
970195 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
970196 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
970197 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
970198 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
970199 Nine hundred seventy thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
970200 Nine hundred seventy thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด เซฟเวินที เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​เจ็ด​หมื่น​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 970101 ถึง 970200 (Nine hundred seventy thousand one hundred and one to Nine hundred seventy thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 970201-970300, 970301-970400, 970401-970500, 970501-970600, 970601-970700, 970701-970800, 970801-970900, 970901-971000, 971001-971100, 971101-971200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 970001-970100, 969901-970000, 969801-969900, 969701-969800, 969601-969700, 969501-969600, 969401-969500, 969301-969400, 969201-969300, 969101-969200