วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968901 ถึง 969000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968901 ถึง 969000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968901 ถึง 969000 (Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
968901 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
968902 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
968903 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
968904 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
968905 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
968906 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
968907 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
968908 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
968909 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
968910 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
968911 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
968912 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
968913 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
968914 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
968915 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
968916 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
968917 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
968918 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
968919 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
968920 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
968921 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
968922 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
968923 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
968924 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
968925 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
968926 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
968927 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
968928 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
968929 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
968930 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
968931 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
968932 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
968933 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
968934 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
968935 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
968936 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
968937 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
968938 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
968939 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
968940 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
968941 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
968942 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
968943 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
968944 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
968945 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
968946 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
968947 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
968948 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
968949 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
968950 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
968951 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
968952 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
968953 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
968954 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
968955 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
968956 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
968957 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
968958 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
968959 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
968960 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
968961 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
968962 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
968963 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
968964 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
968965 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
968966 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
968967 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
968968 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
968969 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
968970 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
968971 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
968972 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
968973 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
968974 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
968975 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
968976 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
968977 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
968978 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
968979 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
968980 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
968981 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
968982 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
968983 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
968984 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
968985 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
968986 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
968987 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
968988 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
968989 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
968990 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
968991 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
968992 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
968993 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
968994 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
968995 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
968996 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
968997 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
968998 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
968999 Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
969000 Nine hundred sixty nine thousandไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968901 ถึง 969000 (Nine hundred sixty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 969001-969100, 969101-969200, 969201-969300, 969301-969400, 969401-969500, 969501-969600, 969601-969700, 969701-969800, 969801-969900, 969901-970000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 968801-968900, 968701-968800, 968601-968700, 968501-968600, 968401-968500, 968301-968400, 968201-968300, 968101-968200, 968001-968100, 967901-968000