วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968601 ถึง 968700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 968601 ถึง 968700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968601 ถึง 968700 (Nine hundred sixty eight thousand six hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
968601 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
968602 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สอง
968603 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม
968604 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่
968605 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า
968606 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก
968607 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
968608 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด
968609 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า
968610 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ
968611 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
968612 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
968613 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
968614 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
968615 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
968616 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
968617 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
968618 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
968619 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
968620 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
968621 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
968622 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
968623 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
968624 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
968625 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
968626 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
968627 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
968628 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
968629 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
968630 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
968631 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
968632 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
968633 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
968634 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
968635 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
968636 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
968637 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
968638 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
968639 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
968640 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
968641 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
968642 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
968643 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
968644 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
968645 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
968646 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
968647 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
968648 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
968649 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
968650 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
968651 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
968652 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
968653 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
968654 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
968655 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
968656 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
968657 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
968658 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
968659 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
968660 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
968661 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
968662 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
968663 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
968664 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
968665 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
968666 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
968667 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
968668 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
968669 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
968670 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
968671 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
968672 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
968673 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
968674 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
968675 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
968676 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
968677 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
968678 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
968679 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
968680 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
968681 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
968682 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
968683 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
968684 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
968685 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
968686 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
968687 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
968688 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
968689 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
968690 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
968691 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
968692 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
968693 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
968694 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
968695 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
968696 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
968697 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
968698 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
968699 Nine hundred sixty eight thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
968700 Nine hundred sixty eight thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เอท เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 968601 ถึง 968700 (Nine hundred sixty eight thousand six hundred and one to Nine hundred sixty eight thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 968701-968800, 968801-968900, 968901-969000, 969001-969100, 969101-969200, 969201-969300, 969301-969400, 969401-969500, 969501-969600, 969601-969700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 968501-968600, 968401-968500, 968301-968400, 968201-968300, 968101-968200, 968001-968100, 967901-968000, 967801-967900, 967701-967800, 967601-967700