วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 967801 ถึง 967900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 967801 ถึง 967900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 967801 ถึง 967900 (Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty seven thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
967801 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
967802 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
967803 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
967804 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
967805 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
967806 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก
967807 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
967808 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
967809 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
967810 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
967811 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
967812 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
967813 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
967814 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
967815 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
967816 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
967817 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
967818 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
967819 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
967820 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
967821 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
967822 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
967823 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
967824 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
967825 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
967826 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
967827 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
967828 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
967829 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
967830 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
967831 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
967832 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
967833 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
967834 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
967835 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
967836 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
967837 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
967838 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
967839 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
967840 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
967841 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
967842 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
967843 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
967844 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
967845 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
967846 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
967847 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
967848 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
967849 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
967850 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
967851 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
967852 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
967853 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
967854 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
967855 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
967856 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
967857 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
967858 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
967859 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
967860 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
967861 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
967862 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
967863 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
967864 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
967865 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
967866 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
967867 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
967868 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
967869 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
967870 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
967871 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
967872 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
967873 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
967874 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
967875 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
967876 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
967877 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
967878 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
967879 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
967880 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
967881 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
967882 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
967883 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
967884 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
967885 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
967886 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
967887 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
967888 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
967889 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
967890 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
967891 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
967892 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
967893 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
967894 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
967895 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
967896 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
967897 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
967898 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
967899 Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
967900 Nine hundred sixty seven thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เซฟเวิน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 967801 ถึง 967900 (Nine hundred sixty seven thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty seven thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 967901-968000, 968001-968100, 968101-968200, 968201-968300, 968301-968400, 968401-968500, 968501-968600, 968601-968700, 968701-968800, 968801-968900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 967701-967800, 967601-967700, 967501-967600, 967401-967500, 967301-967400, 967201-967300, 967101-967200, 967001-967100, 966901-967000, 966801-966900