วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 966001 ถึง 966100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 966001 ถึง 966100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 966001 ถึง 966100 (Nine hundred sixty six thousand and one to Nine hundred sixty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
966001 Nine hundred sixty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
966002 Nine hundred sixty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สอง
966003 Nine hundred sixty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม
966004 Nine hundred sixty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่
966005 Nine hundred sixty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า
966006 Nine hundred sixty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก
966007 Nine hundred sixty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
966008 Nine hundred sixty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด
966009 Nine hundred sixty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า
966010 Nine hundred sixty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ
966011 Nine hundred sixty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
966012 Nine hundred sixty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
966013 Nine hundred sixty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
966014 Nine hundred sixty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
966015 Nine hundred sixty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
966016 Nine hundred sixty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
966017 Nine hundred sixty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
966018 Nine hundred sixty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
966019 Nine hundred sixty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
966020 Nine hundred sixty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
966021 Nine hundred sixty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
966022 Nine hundred sixty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
966023 Nine hundred sixty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
966024 Nine hundred sixty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
966025 Nine hundred sixty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
966026 Nine hundred sixty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
966027 Nine hundred sixty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
966028 Nine hundred sixty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
966029 Nine hundred sixty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
966030 Nine hundred sixty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
966031 Nine hundred sixty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
966032 Nine hundred sixty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
966033 Nine hundred sixty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
966034 Nine hundred sixty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
966035 Nine hundred sixty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
966036 Nine hundred sixty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
966037 Nine hundred sixty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
966038 Nine hundred sixty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
966039 Nine hundred sixty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
966040 Nine hundred sixty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
966041 Nine hundred sixty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
966042 Nine hundred sixty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
966043 Nine hundred sixty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
966044 Nine hundred sixty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
966045 Nine hundred sixty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
966046 Nine hundred sixty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
966047 Nine hundred sixty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
966048 Nine hundred sixty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
966049 Nine hundred sixty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
966050 Nine hundred sixty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
966051 Nine hundred sixty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
966052 Nine hundred sixty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
966053 Nine hundred sixty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
966054 Nine hundred sixty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
966055 Nine hundred sixty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
966056 Nine hundred sixty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
966057 Nine hundred sixty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
966058 Nine hundred sixty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
966059 Nine hundred sixty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
966060 Nine hundred sixty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
966061 Nine hundred sixty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
966062 Nine hundred sixty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
966063 Nine hundred sixty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
966064 Nine hundred sixty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
966065 Nine hundred sixty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
966066 Nine hundred sixty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
966067 Nine hundred sixty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
966068 Nine hundred sixty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
966069 Nine hundred sixty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
966070 Nine hundred sixty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
966071 Nine hundred sixty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
966072 Nine hundred sixty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
966073 Nine hundred sixty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
966074 Nine hundred sixty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
966075 Nine hundred sixty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
966076 Nine hundred sixty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
966077 Nine hundred sixty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
966078 Nine hundred sixty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
966079 Nine hundred sixty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
966080 Nine hundred sixty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
966081 Nine hundred sixty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
966082 Nine hundred sixty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
966083 Nine hundred sixty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
966084 Nine hundred sixty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
966085 Nine hundred sixty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
966086 Nine hundred sixty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
966087 Nine hundred sixty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
966088 Nine hundred sixty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
966089 Nine hundred sixty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
966090 Nine hundred sixty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
966091 Nine hundred sixty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
966092 Nine hundred sixty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
966093 Nine hundred sixty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
966094 Nine hundred sixty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
966095 Nine hundred sixty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
966096 Nine hundred sixty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
966097 Nine hundred sixty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
966098 Nine hundred sixty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
966099 Nine hundred sixty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
966100 Nine hundred sixty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 966001 ถึง 966100 (Nine hundred sixty six thousand and one to Nine hundred sixty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 966101-966200, 966201-966300, 966301-966400, 966401-966500, 966501-966600, 966601-966700, 966701-966800, 966801-966900, 966901-967000, 967001-967100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 965901-966000, 965801-965900, 965701-965800, 965601-965700, 965501-965600, 965401-965500, 965301-965400, 965201-965300, 965101-965200, 965001-965100