วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 965301 ถึง 965400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 965301 ถึง 965400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 965301 ถึง 965400 (Nine hundred sixty five thousand three hundred and one to Nine hundred sixty five thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
965301 Nine hundred sixty five thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
965302 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สอง
965303 Nine hundred sixty five thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม
965304 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่
965305 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
965306 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก
965307 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
965308 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด
965309 Nine hundred sixty five thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
965310 Nine hundred sixty five thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
965311 Nine hundred sixty five thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
965312 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
965313 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
965314 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
965315 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
965316 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
965317 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
965318 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
965319 Nine hundred sixty five thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
965320 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
965321 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
965322 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
965323 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
965324 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
965325 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
965326 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
965327 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
965328 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
965329 Nine hundred sixty five thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
965330 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
965331 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
965332 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
965333 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
965334 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
965335 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
965336 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
965337 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
965338 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
965339 Nine hundred sixty five thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
965340 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
965341 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
965342 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
965343 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
965344 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
965345 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
965346 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
965347 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
965348 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
965349 Nine hundred sixty five thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
965350 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
965351 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
965352 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
965353 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
965354 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
965355 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
965356 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
965357 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
965358 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
965359 Nine hundred sixty five thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
965360 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
965361 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
965362 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
965363 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
965364 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
965365 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
965366 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
965367 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
965368 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
965369 Nine hundred sixty five thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
965370 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
965371 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
965372 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
965373 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
965374 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
965375 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
965376 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
965377 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
965378 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
965379 Nine hundred sixty five thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
965380 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
965381 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
965382 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
965383 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
965384 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
965385 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
965386 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
965387 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
965388 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
965389 Nine hundred sixty five thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
965390 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
965391 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
965392 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
965393 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
965394 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
965395 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
965396 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
965397 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
965398 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
965399 Nine hundred sixty five thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
965400 Nine hundred sixty five thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 965301 ถึง 965400 (Nine hundred sixty five thousand three hundred and one to Nine hundred sixty five thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 965401-965500, 965501-965600, 965601-965700, 965701-965800, 965801-965900, 965901-966000, 966001-966100, 966101-966200, 966201-966300, 966301-966400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 965201-965300, 965101-965200, 965001-965100, 964901-965000, 964801-964900, 964701-964800, 964601-964700, 964501-964600, 964401-964500, 964301-964400