วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 965001 ถึง 965100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 965001 ถึง 965100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 965001 ถึง 965100 (Nine hundred sixty five thousand and one to Nine hundred sixty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
965001 Nine hundred sixty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
965002 Nine hundred sixty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
965003 Nine hundred sixty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
965004 Nine hundred sixty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
965005 Nine hundred sixty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
965006 Nine hundred sixty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก
965007 Nine hundred sixty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
965008 Nine hundred sixty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
965009 Nine hundred sixty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
965010 Nine hundred sixty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
965011 Nine hundred sixty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
965012 Nine hundred sixty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
965013 Nine hundred sixty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
965014 Nine hundred sixty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
965015 Nine hundred sixty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
965016 Nine hundred sixty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
965017 Nine hundred sixty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
965018 Nine hundred sixty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
965019 Nine hundred sixty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
965020 Nine hundred sixty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
965021 Nine hundred sixty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
965022 Nine hundred sixty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
965023 Nine hundred sixty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
965024 Nine hundred sixty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
965025 Nine hundred sixty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
965026 Nine hundred sixty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
965027 Nine hundred sixty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
965028 Nine hundred sixty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
965029 Nine hundred sixty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
965030 Nine hundred sixty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
965031 Nine hundred sixty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
965032 Nine hundred sixty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
965033 Nine hundred sixty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
965034 Nine hundred sixty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
965035 Nine hundred sixty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
965036 Nine hundred sixty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
965037 Nine hundred sixty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
965038 Nine hundred sixty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
965039 Nine hundred sixty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
965040 Nine hundred sixty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
965041 Nine hundred sixty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
965042 Nine hundred sixty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
965043 Nine hundred sixty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
965044 Nine hundred sixty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
965045 Nine hundred sixty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
965046 Nine hundred sixty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
965047 Nine hundred sixty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
965048 Nine hundred sixty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
965049 Nine hundred sixty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
965050 Nine hundred sixty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
965051 Nine hundred sixty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
965052 Nine hundred sixty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
965053 Nine hundred sixty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
965054 Nine hundred sixty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
965055 Nine hundred sixty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
965056 Nine hundred sixty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
965057 Nine hundred sixty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
965058 Nine hundred sixty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
965059 Nine hundred sixty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
965060 Nine hundred sixty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
965061 Nine hundred sixty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
965062 Nine hundred sixty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
965063 Nine hundred sixty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
965064 Nine hundred sixty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
965065 Nine hundred sixty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
965066 Nine hundred sixty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
965067 Nine hundred sixty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
965068 Nine hundred sixty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
965069 Nine hundred sixty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
965070 Nine hundred sixty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
965071 Nine hundred sixty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
965072 Nine hundred sixty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
965073 Nine hundred sixty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
965074 Nine hundred sixty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
965075 Nine hundred sixty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
965076 Nine hundred sixty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
965077 Nine hundred sixty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
965078 Nine hundred sixty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
965079 Nine hundred sixty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
965080 Nine hundred sixty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
965081 Nine hundred sixty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
965082 Nine hundred sixty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
965083 Nine hundred sixty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
965084 Nine hundred sixty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
965085 Nine hundred sixty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
965086 Nine hundred sixty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
965087 Nine hundred sixty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
965088 Nine hundred sixty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
965089 Nine hundred sixty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
965090 Nine hundred sixty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
965091 Nine hundred sixty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
965092 Nine hundred sixty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
965093 Nine hundred sixty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
965094 Nine hundred sixty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
965095 Nine hundred sixty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
965096 Nine hundred sixty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
965097 Nine hundred sixty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
965098 Nine hundred sixty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
965099 Nine hundred sixty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
965100 Nine hundred sixty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 965001 ถึง 965100 (Nine hundred sixty five thousand and one to Nine hundred sixty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 965101-965200, 965201-965300, 965301-965400, 965401-965500, 965501-965600, 965601-965700, 965701-965800, 965801-965900, 965901-966000, 966001-966100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 964901-965000, 964801-964900, 964701-964800, 964601-964700, 964501-964600, 964401-964500, 964301-964400, 964201-964300, 964101-964200, 964001-964100