วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963901 ถึง 964000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963901 ถึง 964000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963901 ถึง 964000 (Nine hundred sixty three thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
963901 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
963902 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
963903 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
963904 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
963905 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
963906 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
963907 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
963908 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
963909 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
963910 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
963911 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
963912 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
963913 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
963914 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
963915 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
963916 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
963917 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
963918 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
963919 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
963920 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
963921 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
963922 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
963923 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
963924 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
963925 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
963926 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
963927 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
963928 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
963929 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
963930 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
963931 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
963932 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
963933 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
963934 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
963935 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
963936 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
963937 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
963938 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
963939 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
963940 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
963941 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
963942 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
963943 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
963944 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
963945 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
963946 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
963947 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
963948 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
963949 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
963950 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
963951 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
963952 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
963953 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
963954 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
963955 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
963956 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
963957 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
963958 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
963959 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
963960 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
963961 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
963962 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
963963 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
963964 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
963965 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
963966 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
963967 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
963968 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
963969 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
963970 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
963971 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
963972 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
963973 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
963974 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
963975 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
963976 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
963977 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
963978 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
963979 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
963980 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
963981 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
963982 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
963983 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
963984 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
963985 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
963986 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
963987 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
963988 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
963989 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
963990 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
963991 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
963992 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
963993 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
963994 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
963995 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
963996 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
963997 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
963998 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
963999 Nine hundred sixty three thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
964000 Nine hundred sixty four thousandไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที โฟร์ เธาซันด์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963901 ถึง 964000 (Nine hundred sixty three thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 964001-964100, 964101-964200, 964201-964300, 964301-964400, 964401-964500, 964501-964600, 964601-964700, 964701-964800, 964801-964900, 964901-965000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 963801-963900, 963701-963800, 963601-963700, 963501-963600, 963401-963500, 963301-963400, 963201-963300, 963101-963200, 963001-963100, 962901-963000