วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963101 ถึง 963200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 963101 ถึง 963200 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963101 ถึง 963200 (Nine hundred sixty three thousand one hundred and one to Nine hundred sixty three thousand two hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
963101 Nine hundred sixty three thousand one hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หนึ่ง
963102 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สอง
963103 Nine hundred sixty three thousand one hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม
963104 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่
963105 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า
963106 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก
963107 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด
963108 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด
963109 Nine hundred sixty three thousand one hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า
963110 Nine hundred sixty three thousand one hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ
963111 Nine hundred sixty three thousand one hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เอ็ด
963112 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สอง
963113 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สาม
963114 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​สี่
963115 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​ห้า
963116 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​หก
963117 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เจ็ด
963118 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​แปด
963119 Nine hundred sixty three thousand one hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สิบ​เก้า
963120 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ
963121 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
963122 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
963123 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
963124 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
963125 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
963126 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
963127 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
963128 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
963129 Nine hundred sixty three thousand one hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
963130 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ
963131 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
963132 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
963133 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
963134 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
963135 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
963136 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​หก
963137 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
963138 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
963139 Nine hundred sixty three thousand one hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
963140 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ
963141 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
963142 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
963143 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
963144 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
963145 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
963146 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​หก
963147 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
963148 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
963149 Nine hundred sixty three thousand one hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
963150 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ
963151 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
963152 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
963153 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
963154 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
963155 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
963156 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
963157 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
963158 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
963159 Nine hundred sixty three thousand one hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
963160 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ
963161 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
963162 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สอง
963163 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สาม
963164 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​สี่
963165 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
963166 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​หก
963167 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
963168 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​แปด
963169 Nine hundred sixty three thousand one hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
963170 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ
963171 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
963172 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
963173 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
963174 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
963175 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
963176 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
963177 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
963178 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
963179 Nine hundred sixty three thousand one hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
963180 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ
963181 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
963182 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
963183 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
963184 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
963185 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
963186 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​หก
963187 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
963188 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
963189 Nine hundred sixty three thousand one hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
963190 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ
963191 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
963192 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
963193 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
963194 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
963195 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
963196 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
963197 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
963198 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
963199 Nine hundred sixty three thousand one hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ วัน ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​หนึ่ง​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
963200 Nine hundred sixty three thousand two hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ ทู ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน​สอง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 963101 ถึง 963200 (Nine hundred sixty three thousand one hundred and one to Nine hundred sixty three thousand two hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 963201-963300, 963301-963400, 963401-963500, 963501-963600, 963601-963700, 963701-963800, 963801-963900, 963901-964000, 964001-964100, 964101-964200 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 963001-963100, 962901-963000, 962801-962900, 962701-962800, 962601-962700, 962501-962600, 962401-962500, 962301-962400, 962201-962300, 962101-962200