วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962901 ถึง 963000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962901 ถึง 963000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962901 ถึง 963000 (Nine hundred sixty two thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
962901 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
962902 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
962903 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
962904 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
962905 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
962906 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
962907 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
962908 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
962909 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
962910 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
962911 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
962912 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
962913 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
962914 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
962915 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
962916 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
962917 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
962918 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
962919 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
962920 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
962921 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
962922 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
962923 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
962924 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
962925 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
962926 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
962927 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
962928 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
962929 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
962930 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
962931 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
962932 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
962933 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
962934 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
962935 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
962936 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
962937 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
962938 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
962939 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
962940 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
962941 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
962942 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
962943 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
962944 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
962945 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
962946 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
962947 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
962948 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
962949 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
962950 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
962951 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
962952 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
962953 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
962954 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
962955 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
962956 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
962957 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
962958 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
962959 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
962960 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
962961 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
962962 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
962963 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
962964 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
962965 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
962966 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
962967 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
962968 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
962969 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
962970 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
962971 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
962972 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
962973 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
962974 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
962975 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
962976 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
962977 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
962978 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
962979 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
962980 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
962981 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
962982 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
962983 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
962984 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
962985 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
962986 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
962987 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
962988 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
962989 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
962990 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
962991 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
962992 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
962993 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
962994 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
962995 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
962996 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
962997 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
962998 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
962999 Nine hundred sixty two thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
963000 Nine hundred sixty three thousandไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ธรี เธาซันด์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962901 ถึง 963000 (Nine hundred sixty two thousand nine hundred and one to Nine hundred sixty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 963001-963100, 963101-963200, 963201-963300, 963301-963400, 963401-963500, 963501-963600, 963601-963700, 963701-963800, 963801-963900, 963901-964000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 962801-962900, 962701-962800, 962601-962700, 962501-962600, 962401-962500, 962301-962400, 962201-962300, 962101-962200, 962001-962100, 961901-962000