วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962301 ถึง 962400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 962301 ถึง 962400 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962301 ถึง 962400 (Nine hundred sixty two thousand three hundred and one to Nine hundred sixty two thousand four hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
962301 Nine hundred sixty two thousand three hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หนึ่ง
962302 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สอง
962303 Nine hundred sixty two thousand three hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม
962304 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่
962305 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า
962306 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก
962307 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด
962308 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด
962309 Nine hundred sixty two thousand three hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า
962310 Nine hundred sixty two thousand three hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ
962311 Nine hundred sixty two thousand three hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เอ็ด
962312 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สอง
962313 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สาม
962314 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​สี่
962315 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​ห้า
962316 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​หก
962317 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เจ็ด
962318 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​แปด
962319 Nine hundred sixty two thousand three hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สิบ​เก้า
962320 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ
962321 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
962322 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
962323 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
962324 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
962325 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
962326 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
962327 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
962328 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
962329 Nine hundred sixty two thousand three hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
962330 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ
962331 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
962332 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
962333 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
962334 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
962335 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
962336 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​หก
962337 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
962338 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
962339 Nine hundred sixty two thousand three hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
962340 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ
962341 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
962342 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
962343 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
962344 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
962345 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
962346 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​หก
962347 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
962348 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
962349 Nine hundred sixty two thousand three hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
962350 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ
962351 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
962352 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
962353 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
962354 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
962355 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
962356 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
962357 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
962358 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
962359 Nine hundred sixty two thousand three hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
962360 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ
962361 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
962362 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สอง
962363 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สาม
962364 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​สี่
962365 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
962366 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​หก
962367 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
962368 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​แปด
962369 Nine hundred sixty two thousand three hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
962370 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ
962371 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
962372 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
962373 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
962374 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
962375 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
962376 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
962377 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
962378 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
962379 Nine hundred sixty two thousand three hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
962380 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ
962381 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
962382 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
962383 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
962384 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
962385 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
962386 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​หก
962387 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
962388 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
962389 Nine hundred sixty two thousand three hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
962390 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ
962391 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
962392 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
962393 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
962394 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
962395 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
962396 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
962397 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
962398 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
962399 Nine hundred sixty two thousand three hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ ธรี ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สาม​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
962400 Nine hundred sixty two thousand four hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที ทู เธาซันด์ โฟร์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​สอง​พัน​สี่​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 962301 ถึง 962400 (Nine hundred sixty two thousand three hundred and one to Nine hundred sixty two thousand four hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 962401-962500, 962501-962600, 962601-962700, 962701-962800, 962801-962900, 962901-963000, 963001-963100, 963101-963200, 963201-963300, 963301-963400 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 962201-962300, 962101-962200, 962001-962100, 961901-962000, 961801-961900, 961701-961800, 961601-961700, 961501-961600, 961401-961500, 961301-961400