วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 961801 ถึง 961900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 961801 ถึง 961900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 961801 ถึง 961900 (Nine hundred sixty one thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty one thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
961801 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
961802 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สอง
961803 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม
961804 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่
961805 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
961806 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก
961807 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
961808 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด
961809 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
961810 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
961811 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
961812 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
961813 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
961814 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
961815 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
961816 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
961817 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
961818 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
961819 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
961820 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
961821 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
961822 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
961823 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
961824 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
961825 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
961826 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
961827 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
961828 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
961829 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
961830 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
961831 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
961832 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
961833 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
961834 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
961835 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
961836 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
961837 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
961838 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
961839 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
961840 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
961841 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
961842 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
961843 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
961844 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
961845 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
961846 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
961847 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
961848 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
961849 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
961850 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
961851 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
961852 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
961853 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
961854 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
961855 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
961856 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
961857 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
961858 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
961859 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
961860 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
961861 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
961862 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
961863 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
961864 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
961865 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
961866 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
961867 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
961868 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
961869 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
961870 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
961871 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
961872 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
961873 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
961874 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
961875 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
961876 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
961877 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
961878 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
961879 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
961880 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
961881 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
961882 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
961883 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
961884 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
961885 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
961886 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
961887 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
961888 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
961889 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
961890 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
961891 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
961892 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
961893 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
961894 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
961895 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
961896 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
961897 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
961898 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
961899 Nine hundred sixty one thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
961900 Nine hundred sixty one thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที วัน เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 961801 ถึง 961900 (Nine hundred sixty one thousand eight hundred and one to Nine hundred sixty one thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 961901-962000, 962001-962100, 962101-962200, 962201-962300, 962301-962400, 962401-962500, 962501-962600, 962601-962700, 962701-962800, 962801-962900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 961701-961800, 961601-961700, 961501-961600, 961401-961500, 961301-961400, 961201-961300, 961101-961200, 961001-961100, 960901-961000, 960801-960900