วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960601 ถึง 960700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 960601 ถึง 960700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960601 ถึง 960700 (Nine hundred sixty thousand six hundred and one to Nine hundred sixty thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
960601 Nine hundred sixty thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หนึ่ง
960602 Nine hundred sixty thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สอง
960603 Nine hundred sixty thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม
960604 Nine hundred sixty thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่
960605 Nine hundred sixty thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า
960606 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก
960607 Nine hundred sixty thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด
960608 Nine hundred sixty thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด
960609 Nine hundred sixty thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า
960610 Nine hundred sixty thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ
960611 Nine hundred sixty thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
960612 Nine hundred sixty thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สอง
960613 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สาม
960614 Nine hundred sixty thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​สี่
960615 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
960616 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​หก
960617 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
960618 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​แปด
960619 Nine hundred sixty thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
960620 Nine hundred sixty thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
960621 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
960622 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
960623 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
960624 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
960625 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
960626 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
960627 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
960628 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
960629 Nine hundred sixty thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
960630 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ
960631 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
960632 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
960633 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
960634 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
960635 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
960636 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
960637 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
960638 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
960639 Nine hundred sixty thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
960640 Nine hundred sixty thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ
960641 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
960642 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
960643 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
960644 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
960645 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
960646 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
960647 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
960648 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
960649 Nine hundred sixty thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
960650 Nine hundred sixty thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
960651 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
960652 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
960653 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
960654 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
960655 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
960656 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
960657 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
960658 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
960659 Nine hundred sixty thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
960660 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ
960661 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
960662 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
960663 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
960664 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
960665 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
960666 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
960667 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
960668 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
960669 Nine hundred sixty thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
960670 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
960671 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
960672 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
960673 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
960674 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
960675 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
960676 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
960677 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
960678 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
960679 Nine hundred sixty thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
960680 Nine hundred sixty thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ
960681 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
960682 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
960683 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
960684 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
960685 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
960686 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
960687 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
960688 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
960689 Nine hundred sixty thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
960690 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
960691 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
960692 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
960693 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
960694 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
960695 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
960696 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
960697 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
960698 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
960699 Nine hundred sixty thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​หก​หมื่น​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
960700 Nine hundred sixty thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ซิกซ์ที เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​หก​หมื่น​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 960601 ถึง 960700 (Nine hundred sixty thousand six hundred and one to Nine hundred sixty thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 960701-960800, 960801-960900, 960901-961000, 961001-961100, 961101-961200, 961201-961300, 961301-961400, 961401-961500, 961501-961600, 961601-961700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 960501-960600, 960401-960500, 960301-960400, 960201-960300, 960101-960200, 960001-960100, 959901-960000, 959801-959900, 959701-959800, 959601-959700