วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 959001 ถึง 959100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 959001 ถึง 959100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 959001 ถึง 959100 (Nine hundred fifty nine thousand and one to Nine hundred fifty nine thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
959001 Nine hundred fifty nine thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง
959002 Nine hundred fifty nine thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สอง
959003 Nine hundred fifty nine thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม
959004 Nine hundred fifty nine thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่
959005 Nine hundred fifty nine thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า
959006 Nine hundred fifty nine thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก
959007 Nine hundred fifty nine thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด
959008 Nine hundred fifty nine thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด
959009 Nine hundred fifty nine thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า
959010 Nine hundred fifty nine thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ
959011 Nine hundred fifty nine thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เอ็ด
959012 Nine hundred fifty nine thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สอง
959013 Nine hundred fifty nine thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สาม
959014 Nine hundred fifty nine thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​สี่
959015 Nine hundred fifty nine thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​ห้า
959016 Nine hundred fifty nine thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​หก
959017 Nine hundred fifty nine thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เจ็ด
959018 Nine hundred fifty nine thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​แปด
959019 Nine hundred fifty nine thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สิบ​เก้า
959020 Nine hundred fifty nine thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ
959021 Nine hundred fifty nine thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
959022 Nine hundred fifty nine thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
959023 Nine hundred fifty nine thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
959024 Nine hundred fifty nine thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
959025 Nine hundred fifty nine thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
959026 Nine hundred fifty nine thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
959027 Nine hundred fifty nine thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
959028 Nine hundred fifty nine thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
959029 Nine hundred fifty nine thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
959030 Nine hundred fifty nine thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ
959031 Nine hundred fifty nine thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
959032 Nine hundred fifty nine thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
959033 Nine hundred fifty nine thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
959034 Nine hundred fifty nine thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
959035 Nine hundred fifty nine thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
959036 Nine hundred fifty nine thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​หก
959037 Nine hundred fifty nine thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
959038 Nine hundred fifty nine thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
959039 Nine hundred fifty nine thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
959040 Nine hundred fifty nine thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ
959041 Nine hundred fifty nine thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
959042 Nine hundred fifty nine thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
959043 Nine hundred fifty nine thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
959044 Nine hundred fifty nine thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
959045 Nine hundred fifty nine thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
959046 Nine hundred fifty nine thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​หก
959047 Nine hundred fifty nine thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
959048 Nine hundred fifty nine thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
959049 Nine hundred fifty nine thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
959050 Nine hundred fifty nine thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ
959051 Nine hundred fifty nine thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
959052 Nine hundred fifty nine thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
959053 Nine hundred fifty nine thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
959054 Nine hundred fifty nine thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
959055 Nine hundred fifty nine thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
959056 Nine hundred fifty nine thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
959057 Nine hundred fifty nine thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
959058 Nine hundred fifty nine thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
959059 Nine hundred fifty nine thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
959060 Nine hundred fifty nine thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ
959061 Nine hundred fifty nine thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
959062 Nine hundred fifty nine thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สอง
959063 Nine hundred fifty nine thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สาม
959064 Nine hundred fifty nine thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​สี่
959065 Nine hundred fifty nine thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
959066 Nine hundred fifty nine thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​หก
959067 Nine hundred fifty nine thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
959068 Nine hundred fifty nine thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​แปด
959069 Nine hundred fifty nine thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
959070 Nine hundred fifty nine thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ
959071 Nine hundred fifty nine thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
959072 Nine hundred fifty nine thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
959073 Nine hundred fifty nine thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
959074 Nine hundred fifty nine thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
959075 Nine hundred fifty nine thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
959076 Nine hundred fifty nine thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
959077 Nine hundred fifty nine thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
959078 Nine hundred fifty nine thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
959079 Nine hundred fifty nine thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
959080 Nine hundred fifty nine thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ
959081 Nine hundred fifty nine thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
959082 Nine hundred fifty nine thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
959083 Nine hundred fifty nine thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
959084 Nine hundred fifty nine thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
959085 Nine hundred fifty nine thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
959086 Nine hundred fifty nine thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​หก
959087 Nine hundred fifty nine thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
959088 Nine hundred fifty nine thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
959089 Nine hundred fifty nine thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
959090 Nine hundred fifty nine thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ
959091 Nine hundred fifty nine thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
959092 Nine hundred fifty nine thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
959093 Nine hundred fifty nine thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
959094 Nine hundred fifty nine thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
959095 Nine hundred fifty nine thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
959096 Nine hundred fifty nine thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
959097 Nine hundred fifty nine thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
959098 Nine hundred fifty nine thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
959099 Nine hundred fifty nine thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
959100 Nine hundred fifty nine thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 959001 ถึง 959100 (Nine hundred fifty nine thousand and one to Nine hundred fifty nine thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 959101-959200, 959201-959300, 959301-959400, 959401-959500, 959501-959600, 959601-959700, 959701-959800, 959801-959900, 959901-960000, 960001-960100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 958901-959000, 958801-958900, 958701-958800, 958601-958700, 958501-958600, 958401-958500, 958301-958400, 958201-958300, 958101-958200, 958001-958100