วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958901 ถึง 959000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958901 ถึง 959000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958901 ถึง 959000 (Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty nine thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
958901 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
958902 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
958903 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
958904 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
958905 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
958906 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก
958907 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
958908 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
958909 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
958910 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
958911 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
958912 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
958913 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
958914 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
958915 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
958916 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
958917 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
958918 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
958919 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
958920 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
958921 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
958922 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
958923 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
958924 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
958925 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
958926 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
958927 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
958928 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
958929 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
958930 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
958931 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
958932 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
958933 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
958934 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
958935 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
958936 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
958937 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
958938 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
958939 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
958940 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
958941 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
958942 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
958943 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
958944 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
958945 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
958946 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
958947 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
958948 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
958949 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
958950 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
958951 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
958952 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
958953 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
958954 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
958955 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
958956 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
958957 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
958958 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
958959 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
958960 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
958961 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
958962 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
958963 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
958964 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
958965 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
958966 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
958967 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
958968 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
958969 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
958970 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
958971 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
958972 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
958973 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
958974 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
958975 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
958976 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
958977 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
958978 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
958979 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
958980 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
958981 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
958982 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
958983 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
958984 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
958985 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
958986 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
958987 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
958988 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
958989 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
958990 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
958991 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
958992 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
958993 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
958994 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
958995 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
958996 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
958997 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
958998 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
958999 Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
959000 Nine hundred fifty nine thousandไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไนน์ เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เก้า​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958901 ถึง 959000 (Nine hundred fifty eight thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty nine thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 959001-959100, 959101-959200, 959201-959300, 959301-959400, 959401-959500, 959501-959600, 959601-959700, 959701-959800, 959801-959900, 959901-960000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 958801-958900, 958701-958800, 958601-958700, 958501-958600, 958401-958500, 958301-958400, 958201-958300, 958101-958200, 958001-958100, 957901-958000