วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958801 ถึง 958900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958801 ถึง 958900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958801 ถึง 958900 (Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty eight thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
958801 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
958802 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สอง
958803 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม
958804 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่
958805 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
958806 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก
958807 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
958808 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด
958809 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
958810 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
958811 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
958812 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
958813 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
958814 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
958815 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
958816 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
958817 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
958818 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
958819 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
958820 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
958821 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
958822 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
958823 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
958824 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
958825 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
958826 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
958827 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
958828 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
958829 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
958830 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
958831 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
958832 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
958833 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
958834 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
958835 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
958836 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
958837 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
958838 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
958839 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
958840 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
958841 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
958842 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
958843 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
958844 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
958845 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
958846 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
958847 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
958848 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
958849 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
958850 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
958851 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
958852 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
958853 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
958854 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
958855 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
958856 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
958857 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
958858 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
958859 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
958860 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
958861 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
958862 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
958863 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
958864 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
958865 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
958866 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
958867 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
958868 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
958869 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
958870 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
958871 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
958872 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
958873 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
958874 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
958875 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
958876 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
958877 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
958878 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
958879 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
958880 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
958881 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
958882 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
958883 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
958884 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
958885 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
958886 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
958887 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
958888 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
958889 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
958890 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
958891 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
958892 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
958893 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
958894 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
958895 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
958896 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
958897 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
958898 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
958899 Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
958900 Nine hundred fifty eight thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958801 ถึง 958900 (Nine hundred fifty eight thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty eight thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 958901-959000, 959001-959100, 959101-959200, 959201-959300, 959301-959400, 959401-959500, 959501-959600, 959601-959700, 959701-959800, 959801-959900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 958701-958800, 958601-958700, 958501-958600, 958401-958500, 958301-958400, 958201-958300, 958101-958200, 958001-958100, 957901-958000, 957801-957900