วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958001 ถึง 958100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 958001 ถึง 958100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958001 ถึง 958100 (Nine hundred fifty eight thousand and one to Nine hundred fifty eight thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
958001 Nine hundred fifty eight thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง
958002 Nine hundred fifty eight thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สอง
958003 Nine hundred fifty eight thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม
958004 Nine hundred fifty eight thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่
958005 Nine hundred fifty eight thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า
958006 Nine hundred fifty eight thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก
958007 Nine hundred fifty eight thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด
958008 Nine hundred fifty eight thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด
958009 Nine hundred fifty eight thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า
958010 Nine hundred fifty eight thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ
958011 Nine hundred fifty eight thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เอ็ด
958012 Nine hundred fifty eight thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สอง
958013 Nine hundred fifty eight thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สาม
958014 Nine hundred fifty eight thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​สี่
958015 Nine hundred fifty eight thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​ห้า
958016 Nine hundred fifty eight thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​หก
958017 Nine hundred fifty eight thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เจ็ด
958018 Nine hundred fifty eight thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​แปด
958019 Nine hundred fifty eight thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สิบ​เก้า
958020 Nine hundred fifty eight thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ
958021 Nine hundred fifty eight thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
958022 Nine hundred fifty eight thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สอง
958023 Nine hundred fifty eight thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สาม
958024 Nine hundred fifty eight thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​สี่
958025 Nine hundred fifty eight thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
958026 Nine hundred fifty eight thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​หก
958027 Nine hundred fifty eight thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
958028 Nine hundred fifty eight thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​แปด
958029 Nine hundred fifty eight thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
958030 Nine hundred fifty eight thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ
958031 Nine hundred fifty eight thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
958032 Nine hundred fifty eight thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สอง
958033 Nine hundred fifty eight thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สาม
958034 Nine hundred fifty eight thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​สี่
958035 Nine hundred fifty eight thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​ห้า
958036 Nine hundred fifty eight thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​หก
958037 Nine hundred fifty eight thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
958038 Nine hundred fifty eight thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​แปด
958039 Nine hundred fifty eight thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สาม​สิบ​เก้า
958040 Nine hundred fifty eight thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ
958041 Nine hundred fifty eight thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
958042 Nine hundred fifty eight thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สอง
958043 Nine hundred fifty eight thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สาม
958044 Nine hundred fifty eight thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​สี่
958045 Nine hundred fifty eight thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​ห้า
958046 Nine hundred fifty eight thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​หก
958047 Nine hundred fifty eight thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
958048 Nine hundred fifty eight thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​แปด
958049 Nine hundred fifty eight thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​สี่​สิบ​เก้า
958050 Nine hundred fifty eight thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ
958051 Nine hundred fifty eight thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
958052 Nine hundred fifty eight thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สอง
958053 Nine hundred fifty eight thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สาม
958054 Nine hundred fifty eight thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​สี่
958055 Nine hundred fifty eight thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
958056 Nine hundred fifty eight thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​หก
958057 Nine hundred fifty eight thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
958058 Nine hundred fifty eight thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​แปด
958059 Nine hundred fifty eight thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
958060 Nine hundred fifty eight thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ
958061 Nine hundred fifty eight thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
958062 Nine hundred fifty eight thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สอง
958063 Nine hundred fifty eight thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สาม
958064 Nine hundred fifty eight thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​สี่
958065 Nine hundred fifty eight thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​ห้า
958066 Nine hundred fifty eight thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​หก
958067 Nine hundred fifty eight thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
958068 Nine hundred fifty eight thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​แปด
958069 Nine hundred fifty eight thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หก​สิบ​เก้า
958070 Nine hundred fifty eight thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ
958071 Nine hundred fifty eight thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
958072 Nine hundred fifty eight thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
958073 Nine hundred fifty eight thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
958074 Nine hundred fifty eight thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
958075 Nine hundred fifty eight thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
958076 Nine hundred fifty eight thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
958077 Nine hundred fifty eight thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
958078 Nine hundred fifty eight thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
958079 Nine hundred fifty eight thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
958080 Nine hundred fifty eight thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ
958081 Nine hundred fifty eight thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
958082 Nine hundred fifty eight thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สอง
958083 Nine hundred fifty eight thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สาม
958084 Nine hundred fifty eight thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​สี่
958085 Nine hundred fifty eight thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​ห้า
958086 Nine hundred fifty eight thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​หก
958087 Nine hundred fifty eight thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
958088 Nine hundred fifty eight thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​แปด
958089 Nine hundred fifty eight thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​แปด​สิบ​เก้า
958090 Nine hundred fifty eight thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ
958091 Nine hundred fifty eight thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
958092 Nine hundred fifty eight thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สอง
958093 Nine hundred fifty eight thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สาม
958094 Nine hundred fifty eight thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​สี่
958095 Nine hundred fifty eight thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
958096 Nine hundred fifty eight thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​หก
958097 Nine hundred fifty eight thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
958098 Nine hundred fifty eight thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​แปด
958099 Nine hundred fifty eight thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
958100 Nine hundred fifty eight thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เอท เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​แปด​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 958001 ถึง 958100 (Nine hundred fifty eight thousand and one to Nine hundred fifty eight thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 958101-958200, 958201-958300, 958301-958400, 958401-958500, 958501-958600, 958601-958700, 958701-958800, 958801-958900, 958901-959000, 959001-959100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 957901-958000, 957801-957900, 957701-957800, 957601-957700, 957501-957600, 957401-957500, 957301-957400, 957201-957300, 957101-957200, 957001-957100