วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 956901 ถึง 957000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 956901 ถึง 957000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 956901 ถึง 957000 (Nine hundred fifty six thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty seven thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
956901 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
956902 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
956903 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
956904 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
956905 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
956906 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก
956907 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
956908 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
956909 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
956910 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
956911 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
956912 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
956913 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
956914 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
956915 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
956916 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
956917 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
956918 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
956919 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
956920 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
956921 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
956922 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
956923 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
956924 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
956925 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
956926 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
956927 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
956928 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
956929 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
956930 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
956931 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
956932 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
956933 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
956934 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
956935 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
956936 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
956937 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
956938 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
956939 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
956940 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
956941 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
956942 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
956943 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
956944 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
956945 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
956946 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
956947 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
956948 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
956949 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
956950 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
956951 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
956952 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
956953 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
956954 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
956955 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
956956 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
956957 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
956958 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
956959 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
956960 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
956961 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
956962 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
956963 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
956964 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
956965 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
956966 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
956967 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
956968 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
956969 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
956970 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
956971 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
956972 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
956973 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
956974 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
956975 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
956976 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
956977 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
956978 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
956979 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
956980 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
956981 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
956982 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
956983 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
956984 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
956985 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
956986 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
956987 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
956988 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
956989 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
956990 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
956991 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
956992 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
956993 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
956994 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
956995 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
956996 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
956997 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
956998 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
956999 Nine hundred fifty six thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
957000 Nine hundred fifty seven thousandไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที เซฟเวิน เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​เจ็ด​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 956901 ถึง 957000 (Nine hundred fifty six thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty seven thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 957001-957100, 957101-957200, 957201-957300, 957301-957400, 957401-957500, 957501-957600, 957601-957700, 957701-957800, 957801-957900, 957901-958000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 956801-956900, 956701-956800, 956601-956700, 956501-956600, 956401-956500, 956301-956400, 956201-956300, 956101-956200, 956001-956100, 955901-956000