วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 956001 ถึง 956100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 956001 ถึง 956100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 956001 ถึง 956100 (Nine hundred fifty six thousand and one to Nine hundred fifty six thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
956001 Nine hundred fifty six thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง
956002 Nine hundred fifty six thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สอง
956003 Nine hundred fifty six thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม
956004 Nine hundred fifty six thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่
956005 Nine hundred fifty six thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า
956006 Nine hundred fifty six thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก
956007 Nine hundred fifty six thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด
956008 Nine hundred fifty six thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด
956009 Nine hundred fifty six thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า
956010 Nine hundred fifty six thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ
956011 Nine hundred fifty six thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เอ็ด
956012 Nine hundred fifty six thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สอง
956013 Nine hundred fifty six thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สาม
956014 Nine hundred fifty six thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​สี่
956015 Nine hundred fifty six thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​ห้า
956016 Nine hundred fifty six thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​หก
956017 Nine hundred fifty six thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เจ็ด
956018 Nine hundred fifty six thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​แปด
956019 Nine hundred fifty six thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สิบ​เก้า
956020 Nine hundred fifty six thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ
956021 Nine hundred fifty six thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
956022 Nine hundred fifty six thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สอง
956023 Nine hundred fifty six thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สาม
956024 Nine hundred fifty six thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​สี่
956025 Nine hundred fifty six thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
956026 Nine hundred fifty six thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​หก
956027 Nine hundred fifty six thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
956028 Nine hundred fifty six thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​แปด
956029 Nine hundred fifty six thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
956030 Nine hundred fifty six thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ
956031 Nine hundred fifty six thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
956032 Nine hundred fifty six thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สอง
956033 Nine hundred fifty six thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สาม
956034 Nine hundred fifty six thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​สี่
956035 Nine hundred fifty six thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​ห้า
956036 Nine hundred fifty six thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​หก
956037 Nine hundred fifty six thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
956038 Nine hundred fifty six thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​แปด
956039 Nine hundred fifty six thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สาม​สิบ​เก้า
956040 Nine hundred fifty six thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ
956041 Nine hundred fifty six thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
956042 Nine hundred fifty six thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สอง
956043 Nine hundred fifty six thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สาม
956044 Nine hundred fifty six thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​สี่
956045 Nine hundred fifty six thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​ห้า
956046 Nine hundred fifty six thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​หก
956047 Nine hundred fifty six thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
956048 Nine hundred fifty six thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​แปด
956049 Nine hundred fifty six thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​สี่​สิบ​เก้า
956050 Nine hundred fifty six thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ
956051 Nine hundred fifty six thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
956052 Nine hundred fifty six thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สอง
956053 Nine hundred fifty six thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สาม
956054 Nine hundred fifty six thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​สี่
956055 Nine hundred fifty six thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
956056 Nine hundred fifty six thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​หก
956057 Nine hundred fifty six thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
956058 Nine hundred fifty six thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​แปด
956059 Nine hundred fifty six thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
956060 Nine hundred fifty six thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ
956061 Nine hundred fifty six thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
956062 Nine hundred fifty six thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สอง
956063 Nine hundred fifty six thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สาม
956064 Nine hundred fifty six thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​สี่
956065 Nine hundred fifty six thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​ห้า
956066 Nine hundred fifty six thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​หก
956067 Nine hundred fifty six thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
956068 Nine hundred fifty six thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​แปด
956069 Nine hundred fifty six thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หก​สิบ​เก้า
956070 Nine hundred fifty six thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ
956071 Nine hundred fifty six thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
956072 Nine hundred fifty six thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
956073 Nine hundred fifty six thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
956074 Nine hundred fifty six thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
956075 Nine hundred fifty six thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
956076 Nine hundred fifty six thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
956077 Nine hundred fifty six thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
956078 Nine hundred fifty six thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
956079 Nine hundred fifty six thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
956080 Nine hundred fifty six thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ
956081 Nine hundred fifty six thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
956082 Nine hundred fifty six thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สอง
956083 Nine hundred fifty six thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สาม
956084 Nine hundred fifty six thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​สี่
956085 Nine hundred fifty six thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​ห้า
956086 Nine hundred fifty six thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​หก
956087 Nine hundred fifty six thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
956088 Nine hundred fifty six thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​แปด
956089 Nine hundred fifty six thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​แปด​สิบ​เก้า
956090 Nine hundred fifty six thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ
956091 Nine hundred fifty six thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
956092 Nine hundred fifty six thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สอง
956093 Nine hundred fifty six thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สาม
956094 Nine hundred fifty six thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​สี่
956095 Nine hundred fifty six thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
956096 Nine hundred fifty six thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​หก
956097 Nine hundred fifty six thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
956098 Nine hundred fifty six thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​แปด
956099 Nine hundred fifty six thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
956100 Nine hundred fifty six thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ซิกซ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หก​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 956001 ถึง 956100 (Nine hundred fifty six thousand and one to Nine hundred fifty six thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 956101-956200, 956201-956300, 956301-956400, 956401-956500, 956501-956600, 956601-956700, 956701-956800, 956801-956900, 956901-957000, 957001-957100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 955901-956000, 955801-955900, 955701-955800, 955601-955700, 955501-955600, 955401-955500, 955301-955400, 955201-955300, 955101-955200, 955001-955100