วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 955001 ถึง 955100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 955001 ถึง 955100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 955001 ถึง 955100 (Nine hundred fifty five thousand and one to Nine hundred fifty five thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
955001 Nine hundred fifty five thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง
955002 Nine hundred fifty five thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สอง
955003 Nine hundred fifty five thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม
955004 Nine hundred fifty five thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่
955005 Nine hundred fifty five thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า
955006 Nine hundred fifty five thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก
955007 Nine hundred fifty five thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด
955008 Nine hundred fifty five thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด
955009 Nine hundred fifty five thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า
955010 Nine hundred fifty five thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ
955011 Nine hundred fifty five thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เอ็ด
955012 Nine hundred fifty five thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สอง
955013 Nine hundred fifty five thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สาม
955014 Nine hundred fifty five thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​สี่
955015 Nine hundred fifty five thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​ห้า
955016 Nine hundred fifty five thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​หก
955017 Nine hundred fifty five thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เจ็ด
955018 Nine hundred fifty five thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​แปด
955019 Nine hundred fifty five thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สิบ​เก้า
955020 Nine hundred fifty five thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ
955021 Nine hundred fifty five thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
955022 Nine hundred fifty five thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สอง
955023 Nine hundred fifty five thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สาม
955024 Nine hundred fifty five thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​สี่
955025 Nine hundred fifty five thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
955026 Nine hundred fifty five thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​หก
955027 Nine hundred fifty five thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
955028 Nine hundred fifty five thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​แปด
955029 Nine hundred fifty five thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
955030 Nine hundred fifty five thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ
955031 Nine hundred fifty five thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
955032 Nine hundred fifty five thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สอง
955033 Nine hundred fifty five thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สาม
955034 Nine hundred fifty five thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​สี่
955035 Nine hundred fifty five thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​ห้า
955036 Nine hundred fifty five thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​หก
955037 Nine hundred fifty five thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
955038 Nine hundred fifty five thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​แปด
955039 Nine hundred fifty five thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สาม​สิบ​เก้า
955040 Nine hundred fifty five thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ
955041 Nine hundred fifty five thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
955042 Nine hundred fifty five thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สอง
955043 Nine hundred fifty five thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สาม
955044 Nine hundred fifty five thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​สี่
955045 Nine hundred fifty five thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​ห้า
955046 Nine hundred fifty five thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​หก
955047 Nine hundred fifty five thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
955048 Nine hundred fifty five thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​แปด
955049 Nine hundred fifty five thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​สี่​สิบ​เก้า
955050 Nine hundred fifty five thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ
955051 Nine hundred fifty five thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
955052 Nine hundred fifty five thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สอง
955053 Nine hundred fifty five thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สาม
955054 Nine hundred fifty five thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​สี่
955055 Nine hundred fifty five thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
955056 Nine hundred fifty five thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​หก
955057 Nine hundred fifty five thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
955058 Nine hundred fifty five thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​แปด
955059 Nine hundred fifty five thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
955060 Nine hundred fifty five thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ
955061 Nine hundred fifty five thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
955062 Nine hundred fifty five thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สอง
955063 Nine hundred fifty five thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สาม
955064 Nine hundred fifty five thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​สี่
955065 Nine hundred fifty five thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​ห้า
955066 Nine hundred fifty five thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​หก
955067 Nine hundred fifty five thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
955068 Nine hundred fifty five thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​แปด
955069 Nine hundred fifty five thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หก​สิบ​เก้า
955070 Nine hundred fifty five thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ
955071 Nine hundred fifty five thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
955072 Nine hundred fifty five thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
955073 Nine hundred fifty five thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
955074 Nine hundred fifty five thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
955075 Nine hundred fifty five thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
955076 Nine hundred fifty five thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
955077 Nine hundred fifty five thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
955078 Nine hundred fifty five thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
955079 Nine hundred fifty five thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
955080 Nine hundred fifty five thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ
955081 Nine hundred fifty five thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
955082 Nine hundred fifty five thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สอง
955083 Nine hundred fifty five thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สาม
955084 Nine hundred fifty five thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​สี่
955085 Nine hundred fifty five thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​ห้า
955086 Nine hundred fifty five thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​หก
955087 Nine hundred fifty five thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
955088 Nine hundred fifty five thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​แปด
955089 Nine hundred fifty five thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​แปด​สิบ​เก้า
955090 Nine hundred fifty five thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ
955091 Nine hundred fifty five thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
955092 Nine hundred fifty five thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สอง
955093 Nine hundred fifty five thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สาม
955094 Nine hundred fifty five thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​สี่
955095 Nine hundred fifty five thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
955096 Nine hundred fifty five thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​หก
955097 Nine hundred fifty five thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
955098 Nine hundred fifty five thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​แปด
955099 Nine hundred fifty five thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
955100 Nine hundred fifty five thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ไฟฟ์ เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​ห้า​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 955001 ถึง 955100 (Nine hundred fifty five thousand and one to Nine hundred fifty five thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 955101-955200, 955201-955300, 955301-955400, 955401-955500, 955501-955600, 955601-955700, 955701-955800, 955801-955900, 955901-956000, 956001-956100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 954901-955000, 954801-954900, 954701-954800, 954601-954700, 954501-954600, 954401-954500, 954301-954400, 954201-954300, 954101-954200, 954001-954100