วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953901 ถึง 954000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953901 ถึง 954000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953901 ถึง 954000 (Nine hundred fifty three thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty four thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
953901 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
953902 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
953903 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
953904 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
953905 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
953906 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก
953907 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
953908 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
953909 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
953910 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
953911 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
953912 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
953913 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
953914 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
953915 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
953916 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
953917 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
953918 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
953919 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
953920 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
953921 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
953922 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
953923 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
953924 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
953925 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
953926 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
953927 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
953928 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
953929 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
953930 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
953931 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
953932 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
953933 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
953934 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
953935 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
953936 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
953937 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
953938 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
953939 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
953940 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
953941 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
953942 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
953943 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
953944 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
953945 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
953946 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
953947 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
953948 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
953949 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
953950 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
953951 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
953952 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
953953 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
953954 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
953955 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
953956 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
953957 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
953958 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
953959 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
953960 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
953961 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
953962 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
953963 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
953964 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
953965 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
953966 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
953967 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
953968 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
953969 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
953970 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
953971 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
953972 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
953973 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
953974 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
953975 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
953976 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
953977 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
953978 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
953979 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
953980 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
953981 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
953982 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
953983 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
953984 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
953985 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
953986 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
953987 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
953988 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
953989 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
953990 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
953991 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
953992 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
953993 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
953994 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
953995 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
953996 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
953997 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
953998 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
953999 Nine hundred fifty three thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
954000 Nine hundred fifty four thousandไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที โฟร์ เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สี่​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953901 ถึง 954000 (Nine hundred fifty three thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty four thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 954001-954100, 954101-954200, 954201-954300, 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600, 954601-954700, 954701-954800, 954801-954900, 954901-955000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 953801-953900, 953701-953800, 953601-953700, 953501-953600, 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300, 953101-953200, 953001-953100, 952901-953000