วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953801 ถึง 953900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953801 ถึง 953900 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953801 ถึง 953900 (Nine hundred fifty three thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty three thousand nine hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
953801 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หนึ่ง
953802 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สอง
953803 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม
953804 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่
953805 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า
953806 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก
953807 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด
953808 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด
953809 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า
953810 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ
953811 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เอ็ด
953812 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สอง
953813 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สาม
953814 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​สี่
953815 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​ห้า
953816 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​หก
953817 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เจ็ด
953818 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​แปด
953819 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สิบ​เก้า
953820 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ
953821 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
953822 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
953823 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
953824 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
953825 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
953826 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
953827 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
953828 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
953829 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
953830 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ
953831 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
953832 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
953833 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
953834 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
953835 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
953836 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​หก
953837 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
953838 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
953839 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
953840 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ
953841 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
953842 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
953843 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
953844 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
953845 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
953846 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​หก
953847 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
953848 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
953849 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
953850 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ
953851 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
953852 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
953853 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
953854 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
953855 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
953856 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
953857 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
953858 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
953859 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
953860 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ
953861 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
953862 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สอง
953863 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สาม
953864 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​สี่
953865 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
953866 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​หก
953867 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
953868 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​แปด
953869 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
953870 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ
953871 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
953872 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
953873 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
953874 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
953875 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
953876 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
953877 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
953878 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
953879 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
953880 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ
953881 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
953882 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
953883 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
953884 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
953885 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
953886 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​หก
953887 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
953888 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
953889 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
953890 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ
953891 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
953892 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
953893 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
953894 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
953895 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
953896 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
953897 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
953898 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
953899 Nine hundred fifty three thousand eight hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เอท ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​แปด​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
953900 Nine hundred fifty three thousand nine hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เก้า​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953801 ถึง 953900 (Nine hundred fifty three thousand eight hundred and one to Nine hundred fifty three thousand nine hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 953901-954000, 954001-954100, 954101-954200, 954201-954300, 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600, 954601-954700, 954701-954800, 954801-954900 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 953701-953800, 953601-953700, 953501-953600, 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300, 953101-953200, 953001-953100, 952901-953000, 952801-952900