วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953601 ถึง 953700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 953601 ถึง 953700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953601 ถึง 953700 (Nine hundred fifty three thousand six hundred and one to Nine hundred fifty three thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
953601 Nine hundred fifty three thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
953602 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สอง
953603 Nine hundred fifty three thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม
953604 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่
953605 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า
953606 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก
953607 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
953608 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด
953609 Nine hundred fifty three thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า
953610 Nine hundred fifty three thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ
953611 Nine hundred fifty three thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
953612 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
953613 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
953614 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
953615 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
953616 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
953617 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
953618 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
953619 Nine hundred fifty three thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
953620 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
953621 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
953622 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
953623 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
953624 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
953625 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
953626 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
953627 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
953628 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
953629 Nine hundred fifty three thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
953630 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
953631 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
953632 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
953633 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
953634 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
953635 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
953636 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
953637 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
953638 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
953639 Nine hundred fifty three thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
953640 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
953641 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
953642 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
953643 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
953644 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
953645 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
953646 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
953647 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
953648 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
953649 Nine hundred fifty three thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
953650 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
953651 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
953652 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
953653 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
953654 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
953655 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
953656 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
953657 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
953658 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
953659 Nine hundred fifty three thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
953660 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
953661 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
953662 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
953663 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
953664 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
953665 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
953666 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
953667 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
953668 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
953669 Nine hundred fifty three thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
953670 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
953671 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
953672 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
953673 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
953674 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
953675 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
953676 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
953677 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
953678 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
953679 Nine hundred fifty three thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
953680 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
953681 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
953682 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
953683 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
953684 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
953685 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
953686 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
953687 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
953688 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
953689 Nine hundred fifty three thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
953690 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
953691 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
953692 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
953693 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
953694 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
953695 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
953696 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
953697 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
953698 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
953699 Nine hundred fifty three thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
953700 Nine hundred fifty three thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 953601 ถึง 953700 (Nine hundred fifty three thousand six hundred and one to Nine hundred fifty three thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 953701-953800, 953801-953900, 953901-954000, 954001-954100, 954101-954200, 954201-954300, 954301-954400, 954401-954500, 954501-954600, 954601-954700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 953501-953600, 953401-953500, 953301-953400, 953201-953300, 953101-953200, 953001-953100, 952901-953000, 952801-952900, 952701-952800, 952601-952700