วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952901 ถึง 953000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952901 ถึง 953000 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952901 ถึง 953000 (Nine hundred fifty two thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty three thousand)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
952901 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หนึ่ง
952902 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สอง
952903 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม
952904 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่
952905 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า
952906 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก
952907 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด
952908 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด
952909 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า
952910 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ
952911 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เอ็ด
952912 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สอง
952913 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สาม
952914 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​สี่
952915 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​ห้า
952916 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​หก
952917 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เจ็ด
952918 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​แปด
952919 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สิบ​เก้า
952920 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ
952921 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
952922 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
952923 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
952924 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
952925 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
952926 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
952927 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
952928 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
952929 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
952930 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ
952931 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
952932 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
952933 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
952934 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
952935 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
952936 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​หก
952937 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
952938 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
952939 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
952940 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ
952941 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
952942 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
952943 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
952944 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
952945 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
952946 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​หก
952947 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
952948 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
952949 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
952950 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ
952951 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
952952 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
952953 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
952954 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
952955 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
952956 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
952957 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
952958 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
952959 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
952960 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ
952961 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
952962 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สอง
952963 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สาม
952964 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​สี่
952965 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
952966 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​หก
952967 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
952968 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​แปด
952969 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
952970 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ
952971 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
952972 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
952973 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
952974 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
952975 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
952976 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
952977 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
952978 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
952979 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
952980 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ
952981 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
952982 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
952983 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
952984 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
952985 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
952986 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​หก
952987 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
952988 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
952989 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
952990 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ
952991 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
952992 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
952993 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
952994 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
952995 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
952996 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
952997 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
952998 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
952999 Nine hundred fifty two thousand nine hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ไนน์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เก้า​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
953000 Nine hundred fifty three thousandไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ธรี เธาซันด์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สาม​พัน

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952901 ถึง 953000 (Nine hundred fifty two thousand nine hundred and one to Nine hundred fifty three thousand) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 953001-953100, 953101-953200, 953201-953300, 953301-953400, 953401-953500, 953501-953600, 953601-953700, 953701-953800, 953801-953900, 953901-954000 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 952801-952900, 952701-952800, 952601-952700, 952501-952600, 952401-952500, 952301-952400, 952201-952300, 952101-952200, 952001-952100, 951901-952000