วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952601 ถึง 952700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 952601 ถึง 952700 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952601 ถึง 952700 (Nine hundred fifty two thousand six hundred and one to Nine hundred fifty two thousand seven hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
952601 Nine hundred fifty two thousand six hundred and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หนึ่ง
952602 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สอง
952603 Nine hundred fifty two thousand six hundred and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม
952604 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่
952605 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า
952606 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก
952607 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด
952608 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด
952609 Nine hundred fifty two thousand six hundred and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า
952610 Nine hundred fifty two thousand six hundred and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ
952611 Nine hundred fifty two thousand six hundred and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เอ็ด
952612 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สอง
952613 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สาม
952614 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​สี่
952615 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​ห้า
952616 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​หก
952617 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เจ็ด
952618 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​แปด
952619 Nine hundred fifty two thousand six hundred and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สิบ​เก้า
952620 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ
952621 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เอ็ด
952622 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สอง
952623 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สาม
952624 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​สี่
952625 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​ห้า
952626 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​หก
952627 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เจ็ด
952628 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​แปด
952629 Nine hundred fifty two thousand six hundred and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ยี่​สิบ​เก้า
952630 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ
952631 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เอ็ด
952632 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สอง
952633 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สาม
952634 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​สี่
952635 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​ห้า
952636 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​หก
952637 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เจ็ด
952638 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​แปด
952639 Nine hundred fifty two thousand six hundred and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สาม​สิบ​เก้า
952640 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ
952641 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เอ็ด
952642 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สอง
952643 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สาม
952644 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​สี่
952645 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​ห้า
952646 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​หก
952647 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เจ็ด
952648 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​แปด
952649 Nine hundred fifty two thousand six hundred and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​สี่​สิบ​เก้า
952650 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ
952651 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เอ็ด
952652 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สอง
952653 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สาม
952654 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​สี่
952655 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​ห้า
952656 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​หก
952657 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เจ็ด
952658 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​แปด
952659 Nine hundred fifty two thousand six hundred and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​ห้า​สิบ​เก้า
952660 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ
952661 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เอ็ด
952662 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สอง
952663 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สาม
952664 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​สี่
952665 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​ห้า
952666 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​หก
952667 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เจ็ด
952668 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​แปด
952669 Nine hundred fifty two thousand six hundred and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​หก​สิบ​เก้า
952670 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ
952671 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
952672 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สอง
952673 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สาม
952674 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​สี่
952675 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​ห้า
952676 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​หก
952677 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
952678 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​แปด
952679 Nine hundred fifty two thousand six hundred and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เจ็ด​สิบ​เก้า
952680 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ
952681 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เอ็ด
952682 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สอง
952683 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สาม
952684 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​สี่
952685 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​ห้า
952686 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​หก
952687 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เจ็ด
952688 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​แปด
952689 Nine hundred fifty two thousand six hundred and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​แปด​สิบ​เก้า
952690 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ
952691 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เอ็ด
952692 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สอง
952693 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สาม
952694 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​สี่
952695 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​ห้า
952696 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​หก
952697 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เจ็ด
952698 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​แปด
952699 Nine hundred fifty two thousand six hundred and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ ซิกซ์ ฮันเดรด แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​หก​ร้อย​เก้า​สิบ​เก้า
952700 Nine hundred fifty two thousand seven hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที ทู เธาซันด์ เซฟเวิน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​สอง​พัน​เจ็ด​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 952601 ถึง 952700 (Nine hundred fifty two thousand six hundred and one to Nine hundred fifty two thousand seven hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 952701-952800, 952801-952900, 952901-953000, 953001-953100, 953101-953200, 953201-953300, 953301-953400, 953401-953500, 953501-953600, 953601-953700 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 952501-952600, 952401-952500, 952301-952400, 952201-952300, 952101-952200, 952001-952100, 951901-952000, 951801-951900, 951701-951800, 951601-951700