วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 951001 ถึง 951100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

วิธีนับตัวเลขภาษาอังกฤษ 951001 ถึง 951100 เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ

สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 951001 ถึง 951100 (Nine hundred fifty one thousand and one to Nine hundred fifty one thousand one hundred)  ที่ถูกต้อง อ่านสนุก เข้าใจง่าย พร้อมฟังเสียงพูดแบบฝรั่ง เอาไว้คุยกับชาวต่างชาติ ถ้าพร้อมแล้ว เรามาฝึกอ่านกันเลยนะครับ

เลขคำศัพท์คำอ่านภาษาอังกฤษคำอ่านภาษาไทย
951001 Nine hundred fifty one thousand and oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง
951002 Nine hundred fifty one thousand and twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สอง
951003 Nine hundred fifty one thousand and threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม
951004 Nine hundred fifty one thousand and fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่
951005 Nine hundred fifty one thousand and fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า
951006 Nine hundred fifty one thousand and sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก
951007 Nine hundred fifty one thousand and sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด
951008 Nine hundred fifty one thousand and eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด
951009 Nine hundred fifty one thousand and nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า
951010 Nine hundred fifty one thousand and tenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เทน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ
951011 Nine hundred fifty one thousand and elevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ อีเลฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เอ็ด
951012 Nine hundred fifty one thousand and twelveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวลฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สอง
951013 Nine hundred fifty one thousand and thirteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สาม
951014 Nine hundred fifty one thousand and fourteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​สี่
951015 Nine hundred fifty one thousand and fifteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​ห้า
951016 Nine hundred fifty one thousand and sixteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​หก
951017 Nine hundred fifty one thousand and seventeenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เจ็ด
951018 Nine hundred fifty one thousand and eighteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอททีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​แปด
951019 Nine hundred fifty one thousand and nineteenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ทีน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สิบ​เก้า
951020 Nine hundred fifty one thousand and twentyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ
951021 Nine hundred fifty one thousand and twenty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เอ็ด
951022 Nine hundred fifty one thousand and twenty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สอง
951023 Nine hundred fifty one thousand and twenty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สาม
951024 Nine hundred fifty one thousand and twenty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​สี่
951025 Nine hundred fifty one thousand and twenty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​ห้า
951026 Nine hundred fifty one thousand and twenty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​หก
951027 Nine hundred fifty one thousand and twenty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เจ็ด
951028 Nine hundred fifty one thousand and twenty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​แปด
951029 Nine hundred fifty one thousand and twenty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ทเวนที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ยี่​สิบ​เก้า
951030 Nine hundred fifty one thousand and thirtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ
951031 Nine hundred fifty one thousand and thirty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เอ็ด
951032 Nine hundred fifty one thousand and thirty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สอง
951033 Nine hundred fifty one thousand and thirty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สาม
951034 Nine hundred fifty one thousand and thirty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​สี่
951035 Nine hundred fifty one thousand and thirty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​ห้า
951036 Nine hundred fifty one thousand and thirty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​หก
951037 Nine hundred fifty one thousand and thirty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เจ็ด
951038 Nine hundred fifty one thousand and thirty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​แปด
951039 Nine hundred fifty one thousand and thirty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เธอที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สาม​สิบ​เก้า
951040 Nine hundred fifty one thousand and fortyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ
951041 Nine hundred fifty one thousand and forty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เอ็ด
951042 Nine hundred fifty one thousand and forty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สอง
951043 Nine hundred fifty one thousand and forty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สาม
951044 Nine hundred fifty one thousand and forty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​สี่
951045 Nine hundred fifty one thousand and forty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​ห้า
951046 Nine hundred fifty one thousand and forty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​หก
951047 Nine hundred fifty one thousand and forty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เจ็ด
951048 Nine hundred fifty one thousand and forty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​แปด
951049 Nine hundred fifty one thousand and forty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ โฟร์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​สี่​สิบ​เก้า
951050 Nine hundred fifty one thousand and fiftyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ
951051 Nine hundred fifty one thousand and fifty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เอ็ด
951052 Nine hundred fifty one thousand and fifty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สอง
951053 Nine hundred fifty one thousand and fifty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สาม
951054 Nine hundred fifty one thousand and fifty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​สี่
951055 Nine hundred fifty one thousand and fifty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​ห้า
951056 Nine hundred fifty one thousand and fifty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​หก
951057 Nine hundred fifty one thousand and fifty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เจ็ด
951058 Nine hundred fifty one thousand and fifty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​แปด
951059 Nine hundred fifty one thousand and fifty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ฟิฟที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​ห้า​สิบ​เก้า
951060 Nine hundred fifty one thousand and sixtyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ
951061 Nine hundred fifty one thousand and sixty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เอ็ด
951062 Nine hundred fifty one thousand and sixty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สอง
951063 Nine hundred fifty one thousand and sixty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สาม
951064 Nine hundred fifty one thousand and sixty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​สี่
951065 Nine hundred fifty one thousand and sixty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​ห้า
951066 Nine hundred fifty one thousand and sixty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​หก
951067 Nine hundred fifty one thousand and sixty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เจ็ด
951068 Nine hundred fifty one thousand and sixty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​แปด
951069 Nine hundred fifty one thousand and sixty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ซิกซ์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หก​สิบ​เก้า
951070 Nine hundred fifty one thousand and seventyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ
951071 Nine hundred fifty one thousand and seventy oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เอ็ด
951072 Nine hundred fifty one thousand and seventy twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สอง
951073 Nine hundred fifty one thousand and seventy threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สาม
951074 Nine hundred fifty one thousand and seventy fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​สี่
951075 Nine hundred fifty one thousand and seventy fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​ห้า
951076 Nine hundred fifty one thousand and seventy sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​หก
951077 Nine hundred fifty one thousand and seventy sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เจ็ด
951078 Nine hundred fifty one thousand and seventy eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​แปด
951079 Nine hundred fifty one thousand and seventy nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เซฟเวินที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เจ็ด​สิบ​เก้า
951080 Nine hundred fifty one thousand and eightyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ
951081 Nine hundred fifty one thousand and eighty oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เอ็ด
951082 Nine hundred fifty one thousand and eighty twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สอง
951083 Nine hundred fifty one thousand and eighty threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สาม
951084 Nine hundred fifty one thousand and eighty fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​สี่
951085 Nine hundred fifty one thousand and eighty fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​ห้า
951086 Nine hundred fifty one thousand and eighty sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​หก
951087 Nine hundred fifty one thousand and eighty sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เจ็ด
951088 Nine hundred fifty one thousand and eighty eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​แปด
951089 Nine hundred fifty one thousand and eighty nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ เอทที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​แปด​สิบ​เก้า
951090 Nine hundred fifty one thousand and ninetyไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ
951091 Nine hundred fifty one thousand and ninety oneไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที วัน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เอ็ด
951092 Nine hundred fifty one thousand and ninety twoไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ทู เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สอง
951093 Nine hundred fifty one thousand and ninety threeไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ธรี เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สาม
951094 Nine hundred fifty one thousand and ninety fourไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที โฟร์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​สี่
951095 Nine hundred fifty one thousand and ninety fiveไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไฟฟ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​ห้า
951096 Nine hundred fifty one thousand and ninety sixไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ซิกซ์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​หก
951097 Nine hundred fifty one thousand and ninety sevenไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เซฟเวิน เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เจ็ด
951098 Nine hundred fifty one thousand and ninety eightไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที เอท เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​แปด
951099 Nine hundred fifty one thousand and ninety nineไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ แอนด์ ไนน์ที ไนน์ เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​เก้า​สิบ​เก้า
951100 Nine hundred fifty one thousand one hundredไนน์ ฮันเดรด ฟิฟที วัน เธาซันด์ วัน ฮันเดรด เก้า​แสน​ห้า​หมื่น​หนึ่ง​พัน​หนึ่ง​ร้อย

สำหรับน้องๆ นักเรียน นักศึกษา รวมไปถึงผู้ปกครองที่อยากจะให้บุตรหลานได้เรียนรู้ วิธีการนับตัวเลข และอ่านตัวเลขภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 951001 ถึง 951100 (Nine hundred fifty one thousand and one to Nine hundred fifty one thousand one hundred) แบบเข้าใจง่าย และถูกต้อง เพื่อเป็นการฝึก และพัฒนาตัวเองหรือบุตรหลานของท่านให้เก่งยิ่งๆ ขึ้นไปนั้น สามารถปริ้นตารางตัวเลขด้านบนเอาไว้ฝึกท่องได้นะครับ แต่ถ้าอยากฟังเสียงพูดแบบฝรั่งไปด้วย ก็สามารถคลิกที่ไอคอน ด้านหน้าคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ต้องการ จากตารางด้านบนได้เลยนะครับ

ถ้าฝึกอ่านจนคล่องแล้ว ต่อไป แนะนำให้อ่านตัวเลขที่สูงขึ้นนะครับ คลิกอ่านตัวเลข 951101-951200, 951201-951300, 951301-951400, 951401-951500, 951501-951600, 951601-951700, 951701-951800, 951801-951900, 951901-952000, 952001-952100 หรือถ้าต้องการฝึกอ่านตัวเลขอื่นๆ ในบทที่ผ่านมา แนะนำได้ที่ 950901-951000, 950801-950900, 950701-950800, 950601-950700, 950501-950600, 950401-950500, 950301-950400, 950201-950300, 950101-950200, 950001-950100